Kokous alkoi vauhdikkaasti. Keskusteltiin heti ensimmäisen varsinaisen asian yhteydessä jääviydestä. Selattiin lakikirjaa ja käytettiin lukuisasti puheenvuoroja. Lopuksi 2, joilla ei ole esityksenteko eikä äänioikeutta jäävättiin. Noh, mitään peruuttamatonta virhettä ei ainakaan tehty. Asia palautettiin.

Pari rantakaavaa käynnistettiin. Puuta myytiin n. 5000m3. Kaksi henkilöä nimettiin Turun Ammattikorkeakoulun valtuuskuntaan. Yhteistyö sivistystoimessa Pyhärannan kanssa päätettiin. Lausunto annettiin valtiovarainministeriön loppuraporttiin kuntien johtamisjärjestelmistä. Tarkoittaa siirtymistä kaupunginjohtajan rinnalle valittavaan pormestariin. Päätösesityksessä ilmoitettiin, ettei Ugi osallistu kokeiluun. Tämä hyväksyttiin, mutta lausunto palautettiin siltä osin, ettei Ugi tulevaisuudessakaan pidä hyvänä pienelle kaupungille pormestarimallia vaan pitää sitä ainoastaan suurille kaupungeille sopivana.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettaviin periaatteisiin tehtiin 1 korjaus. Periaatteissa oli ykköskohtana, että sivutoimipisteet lakkautetaan. Muutoksen jälkeen kohta kuuluu siten, että mikäli taloudelliset ja toiminnalliset asiat tukevat lakkautusta näin menetellään. Nimikilpailua Makeanvedealtaalle ei järjestetä. Valtuustoaloitteet lähetetään valmisteltavaksi. Otin esille kaiteiden puuttumisen monilta kaupungin ulkorappusista. Samoin kyseltiin Crusellin kaiteiden perään. Molemmat lähetettiin teknisenviraston valmisteltaviksi.