Jälleen kerran kokoustettiin pitkään. Oli tärkeitä asioita ja monenlaisia mielipiteitä. Hyvä niin.

Kokous teknisten ja juoksevien asioiden jälkeen oli esillä viimeksi palautettu 1-8 kuukausien talouden toteutuminen ja talousarvio muutokset. Siinä sitä aikaa menikin. Yhteysjohtaja Salo oli selvittämässä talousarvion ylityksiä. Käytiin yksityiskohtaisesti elinkeino-osaston menoja läpi. Menot toimitetaan kirjallisesti kh:lle.  Selvisi, että matkailu- ja elinkeino-osastojen jako on epäselvää ja talousarvion seuranta puutteellista. Ensi vuodeksi jako on selvitettävä ja kunnollinen budjetin seuranta saatava aikaiseksi. Pienenä yksityiskohtana selvisi, ettei jouluvaloja kustanna yrittäjät vaan kaupunki. Asian yhteydessä kj. kertoi Hartelan aloittavan Janhualla erään korttelin rakentamisen. Päätösesitys sinänsä hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennusvalvonnan ja maa-ainestaksoja ei ollut korotettu 5 vuoteen ja nyt korotukset ovat sitten reippaanlaiset. Päätettiin esittää ymplalle, että tekee inflaatio tarkistukset useammin, ettei tule kerralla kovia korotuksia. Ympäristoterveydenhuollon taksaan tuli pieni muutos.

Kj:n lomien ajankohdat hyväksyttiin. Vakka-Suomen seutulipun myyntihintojen vahvistamisesta poistettiin opiskelijalippu. Se ei kuulu kh:lle.Edustaja valittiin diakoniasäätiöön. Turku 2011 tapahtumiin osallistuminen siirrettiin lisäselvityksiä varten.

Puhepalvelujen hankinnassa oli vuorossa vastauksen antaminen TeliaSoneran oikaisuvaatimukseen. Kj ei ole enää jäävi tässä asiassa. Hän on eronnut VSP:n ja Protonen hallinnoista. Hän ei ollut enää paikalla tätä asiaa käsiteltäessä. Hallintojohtaja Pelttari oli asian esittelijä ja hän esitti, että pyydetään asiantuntija lausunto vastauksen antamiseen. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

Kouluverkkoselvitys päätettiin lähettää koulutus ltk:lle lausunnolle. Ruoranen esitti Tähtisen kannattamana erityisiä kohteita mistä lautakunnan pitäisi erityisesti lausua kantansa. Äänin 8-3 päätettiin lähettää asia lautakuntaan ilman mitään viitteitä, vapaasti harkittavaksi.

Keskustan aloite merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen valtuustolle tiedoksi. Tiedotusasioissa ollut kirje salassapitorikoksesta merkittiin tiedoksi. Siinä pyydettiin pöytäkirja otetta, jota ei ollut ilmiannon yhteydessä.  

Muissa asioissa keskusteltiin Efekon konsulttiselvityksestä, joka viikonloppuna oli esillä blogeissa. Yksiselitteisesti selvisi, ettei se ole ollut salassa vaan on käsitelty valtuuston strategia seminaarissa viime talvena ja siihen on viitattu monissa yhteyksissä.