Lautakuntien pöytäkirjoja käsiteltäessä esitimme Ruorasen kanssa, että sosiaali ltk:n päätöksistä 55§ Yksityisen hoidon kuntalisä oikeus vanhempainrahakaudella, otetaan hallituksen päätettäväksi ja lähetetään takaisin lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Näin tehtiin.

Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutoksesta keskusteltiin pitkään. Esitin kaavaa lähetettäväksi uudelleen valmisteltavaksi. Nevavuori esitti kaavaa viikoksi pöydälle ja seuraavan kokouksen asiapapereihin liitetään kaikki valitukset ja virkamisten vastaukset niihin. Hävisimme äänestyksen 7-3.

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen Kodjala-Kalanti välille hyväksyttiin äänin 8-2. Olimme Ruorasen kanssa sitä mieltä ettei taloudellinen tilanne ole otollinen kyseiselle hankkeelle.

Munaistenmetsä kaatopaikka-alueen ja toiminnan myymisen kilpailutus päätettiin aloittaa muodollisesti yksimielisesti. Esitin ettei hommaan lähdetä. En saanut kannatusta. Nevavuori esitti, että kilpailutukseen lähdetään sitten, kun uuden lain sisältö on tiedossa. Häntä ei myöskään kannatettu.

Ukipoliksen osakasopimus hyväksyttiin keskustelutta. Periaatepäätös Satakunnan Ammk:n osakkuudesta päätettiin yksimielisesti. Turun Ammk tullee lähivuosina päättämään toimintansa U:kissa. U:kin koulutukseen on ollut vähän hakijoita ja niistäkin suuri osa Turusta. Nämä ovat palanneet valmistumisensa jälkeen Turkuun töihin, joten U:kin hyöty on jäänyt vähäiseksi. Onko päättymisvuosi 2012 on auki. Olemme Satakunna ja Turun rajalla, joten on hyödyllistä olla molemmissa mukana. Siten mikään mahdollinen koulutus ei jää saamatta.

Tarkastus ltk:n kertomuksesta keskusteltiin ja oltiin ltk:n kanssa yleensä yhtämieltä. Moniin ltk:n huomautettaviin asioihin on jo puututtu. Otettiin parin millin vippi Sampo Pankilta. Tämän jälkeen talousarviossa ei ole enää nostamatonta lainaa. Toivottavasti rahat riittävät. Huomioitavaa oli, että nyt vippaajiksi oli tullut tosimielellä muitakin kuin Kuntarahoitus ja edullin tarjous olikin Sammolta. Muista asioista ei sitten olekaan paljoa kerrottavaa jälkipolville.