Lista alkaa heti mielenkiintoisella viranhaltija päätöksellä. Talousjohtaja on myöntänyt 1 vuoden maksuajalla Kiinteistö OY Pyhämaan Pientalolle 125 000€:n lainan. Talousjohtajalla on oikeus myöntää lyhytaikaisia lainoja.  Nyt on kyllä pakko saada selvitys yhtiön toiminnasta. Mihin laina käytetään yhtiön lainan lyhennykseen, koronmaksuun, käyttökuluihin, investointeihin vai mihin. Lisätäänkö em. kulut talojen hintaan? Mikä on yhtiön taloudellinen tila jne.

Varsinaisista asioista on ekana Blasieholmankadun tontin luovutusehdot. Tontti, joka sijaitsee Vannaksen puistoa vastapäätä aiotaan muuttaa kerrostalotontiksi. Tontin hinnaksi esitetään 200 000€ sidottuna elinkustannusindeksiin. Viime kokouksessa siirretty Kalastuspuiston kalataloustyöryhmän toiminnan jatkaminen. Esitys on muutettu siten ettei U:ki enää maksaisi puolta Kustavin, Taivassalon ja Pyhärannan osuuksista.

Selkämeren kansallispuiston yhteistyöryhmään esitetään kaupungin edustajaksi Leena Arvela-Helleniä. Seuraavaksi esitetään lausuntoa valtioneuvostolle, jossa U:ki ilmoittaa edelleen halunsa pysyä saaristo-osakuntana. Ystävyyskuntatapaamista Pohjoismaiden kanssa esitetään ensi vuodeksi U:kiin. Kirjastotoimenjohtajan viran täyttö on uudelleen esillä. Terveystarkastajan viran täyttölupa ja samoin kuin rakennuttajainsinöörin virka. Nimike on entinen rakennusinsöörin virka.

U:kin vero% esitetään valtuustolle entisen suuruisina. Johdannaisyleissopimus esitetään tehtäväksi myös Skandinaviska Enskilda Bankenin kanssa. Lohimiehen aloite haastattelumuistion toimittamiseksi lautakunnille esitetään hylättäväksi. Tarpeeton sen onkin, jos hallintosääntö hyväksytään. Siinähän henkilöstön valinta siirtyy palvelukeskustenjohtajille. Siinä se.