Byrokratian jälkeen on 6 rantakaava juttua. Sitten on TES:n järjestelyvaran käytöstä päättäminen. Ruokapalvelu vastaavan virkaan pyydetään täyttölupaa. Rakennuttajainsinöörin virka täytetään. Virkaan esitetään Mika Raulaa Laitilasta. Hän on nykyisin Maskun tekninenjohtaja. Virkaan haastateltiin 5 hakijaa, joista 2 testattiin. Toinen testatuista oli ukilainen Jari Nieminen.

Kuntauudistus seminaariin Turkuun valitaan 10 edustajaa. Seuraavaksi onkin tärkeä juttu. Alla päätösehdotus;

 Ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Uudenkaupungin kaupunki myy Munaistenmetsän kaatopaikan Lassila & Tikanoja Oyj:lle 1.538.000,00 euron kauppahintaan.
 Jätteenkäsittelypalvelun veroton (ei jäteveroa, ei alv) hinta Munaistenmetsän kaatopaikalla on palvelusopimuksen alussa 62,10 euroa / tonni. Hinta on kiinteä ensimmäiset kaksi (2) vuotta. Vastaanottomaksua voidaan tarkistaa ensimmäisten kahden (2) vuoden jälkeen kustannusten muuttuessa maanrakennus- ja kuljetuskustannusindeksiä vastaavaksi. Maanrakennusindeksin vaikutus tarkistuksen kokonaismäärä on 80 % ja kuljetuskustannusindeksin vaikutus 20 %. Sopimus on voimassa 10 vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta.  Yhtiöllä tulee olla voimassa oleva

  • toimintavastuuvakuutus 1.000.000,00 euroa / kerta ja vakuutuskausi

  • tuotevastuuvakuutus 1.000.000,00 euroa / kerta ja vakuutus kausi sekä

        *jätteenkäsittelypalvelun vakuus 300.000,00 euroa.

 Tämän lisäksi Lassila & Tikanoja Oyj ja Uudenkaupungin kaupunki solmivat sopimuksen Munaistenmetsän kaatopaikan (vanha osa) jälkihoitovelvoitteiden antamisesta Lassila & Tikanoja Oyj:n hoidettavaksi seuraavin ehdoin:

Lupaviranomaisen määräämä seurantaohjelma pidetään edelleen Uudenkaupungin kaupungin nimissä, ja kaupunki vastaa edelleen velvoitteista lupaviranomaiseen päin.

 Kaupunki ja Lassila & Tikanoja solmivat sopimuksen seurantatoimenpiteiden hoitamisesta.

  Lassila & Tikanoja Oyj huolehtii toimenpiteiden tekemisestä käytännössä.

 Lassila & Tikanoja Oyj antaa turvaavan vakuuden seurantavelvoitteiden hoitamisesta koko seuranta-ajalta (30 vuotta) siten, että vakuutta uudistetaan aina 10 vuoden välein vastaamaan velvoitekustannuksia.

Sitten tarkistellaan tämänvuotisia investointi määrärahoja. Seuraavaksi on käyttösuunnitelmien hyväksyminen. Sitten saadaankin raportti viime vuoden talouden toteutumasta ja pari aloitetta lähetetään lausunnolle.

http://uusikaupunki.fi/poytakirjat.html