Kokous eteni pitkälle ennen kuin tosissaan alettiin keskustella.Sataman yhtiöittäminen vaati vielä päätökset apporttisopimuksen hyväksymisen, Atso Vainio ja Anne Takala nimettiin yhtiökokousedustajiksi, valtuutettiin em. edustajat allekirjoittamaan osakelistan ja päätettiin, että Sataman henkilöstö voi palata palata kaupungin työntekijöiksi mikäli Satama siirtyy takaisin kaupungille. Varsinainen keskustelu käytiin pressuhallista joka on ollut vuodesta 2009 Steelteamin ja sittemmin toiminnan jatkajan käytössä ilman vuokrasopimusta ja ilman vuokranmaksua. Hallitus on päättänyt vuokrauksen ja vuokraehdot. Tein seuraavan ehdotuksen; Kaupunginhallitus pyytää tilintarkastajilta ja tarkastus ltk:lta selvityksen miten ne ovat käsitelleet satamassa olevan sääsuojahallin kaupunginhallituksen ------ tekemän päätöksen tpteutumista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Nyt päätettiin myydä halli Yardialle 324 694 €:n hinnasta. Tämä on hallin rakennuskustannus

Hyväksyttiin tulojäämien poisto taseesta. Niitä oli yhteensä 181 561 €. Tästä aiheettomia oli 41 111 €. Loppu 132 962 € on konkurssien takia saamatta jääneitä vuokria. Viimeksi oli kaupungin strategian pöivitys. Päivitys esitettii tehtäväksi Humap OY:n johdolla Sen tarjous työstä oli 30 000€. Pitkän keskustelun jälkeen kj. veti asian pois listalta.