Alku seremonioiden jälkeen on Savikkaan ranta-asemakaava, joka esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Samat saate sanat Tammio-Kaira kaavalle. Sitten Autonrakentajantien rakentamisen toteuttamislupa.

Seuraavaksi esitetään esitetään ostettavaksi V-SSHP:ltä ostettavaksi maata n. 1,2 ha hintaan 20 000€. Alueen rakennusoikeus on 1000m2. Lohkomisen kustantaa Vakka-Suomen Golf. Alue vuokrataan Golfille ja koko vuokra-alueen vuokra korotetaan 600:n/€:n/vuosi. Esityslistassa ei kerrota nykyisen vuokran suuruutta.

Sitten valitaan edustajat saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaariin Porvooseen 3-4.6. Hallitus esittää arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta viime vuodelta valtuustolle. Olisko lausunnon liitteeksi laitettava Javan aloitteet viime valtuustossa?

Sitten on ensimmäisten 3 kuukauden raportti talouden toteutumisesta. Talousjohtajan arvion mukaan koko vuoden tulos tulee olemaan 1-2 milj/€ arvioitua huonompi. Mm. tuloveron osalta tullaan jäämään millin alle arvioidun. Toivottavasti näin lyhyen ajan perusteella tehty arvio ei ole oikea. Huh-huh.

Viime valtuustossa tehdyt aloitteet lähetetään arvioitavaksi. Muissa asioissa käsitellään ammatillisen koulutuksen uudelleenjärjestelyä sekä hallituksen pyytämää selvitystä YT-prosessista. Haikailua on ilmeisesti edelleen henkilökunnan lomautuksesta. Punaista listaa ei ole.