Viimeinen kh:n kokous ennen kesätaukoa on pitkä. Kokous aloitetaan jo klo 16.00. Ensin Kuntarahoitus OY:stä kerrotaan rahoitusmalleja ja sitten Inspira OY:stä valistetaan elinkaarimallia. Saataneen mallia kummaltakin. Varsinaisessa kokouksessa en ainakaan huomannut mitään erikoista lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä.

Sote selvitys saadaan ja päätetään soten käynnistämisen aloituksesta. Lokalahden asemakaava tilanteesta saadaan selvitys. Ylötynkarin ranta-asemakaava esitettäneen valtuuston päätettäväksi. Vilissalojen tonteista on annettu 3 ostotarjousta jotka ylittävät asetetun pohjahinnan. Talousarvion valmisteluun tarvitaan päätöksiä.

Crusell viikolla pidetään vanhassa kirkossa konsertteja. Niiden ajaksi haetaan puistoon viinanmyyntilupaa. Itä-Suomen yliopistoon haluttaisiin perustaa valtiosäännön professuuri. Ukin osuus olisi 1550€. Kj. haluaisi pitää kesälomaa ja tulojäämiä pitäisi poistaa ym. juoksevia asioita.