Ukissa on alkanut melkoisen kiivas keskustelu terveydenhoidosta niinkuin kuuluukin näin suurten muutosten edessä. Ikävää on se, että keskustelu joudutaan käymään kuntavaalien alla eikä kaikkien kantti kestä olla käyttämättä tunteita hyväksi. Luonnollisesti terveydenhoidon näkemyksiin kuuluu tunne vahvasti. Luottamusmiehen velvollisuus on tällaisessakin tilanteessa kertoa totuus.

Tietoa on kaikilla runsaasti saatavissa. Crusellissa oli ESH:n järjestämä tilaisuus jossa kerrottiin selkeästi nykytilanne ja tulevaisuus. Tämä oli vielä luettavissa Ukarissa muutama päivä sitten ESH:n kirjallisen vastauksen muodossa joka annettiin kh:n kyselyyn. Kh esitti huolestuksen sairaalan muutosten aiheuttamista sitoutumisen heikentymisestä Vakka-Suomen alueeseen. Lisäksi oltiin huolestuneita reagointiin poikkeusoloissa,lähipalvelujen saatavuuteen, pahentavan ruuhkia tyksissä jne.

Ympärivuorokautisesta päivystyksestä on määräys joka lopettaa sen Ukissa. Siihen haettiin poikkeuslupaa. Peruspalveluministeri Juha Rehula tyrmäsi hakemuksen sillä perusteella ettei päivystystä voida pitää tarkoituksen mukaisena palvelujen saatavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta. Tämän johdosta ESH:n hallitus on tehnyt päätöksen lakkauttaa yöpäivystyksen Ukisssa. Poikkeustilanteissa tällä ei ole vaikutusta sillä silloin hallinta kuuluu jo nyt pelastustoimelle, ambulansseille ja T-sairaalan päivystykselle.

Yöpäivystyksessä on asioinut 1.1-30.6.2016 keskimäärin 3,9 potilasta.Nämä ovat käsittäneet hengitystieinfektioita, vammoja ja ruhjeita. Kuvantamista edellyttävät on jo nyt hoidettu tyksissä tai on siirretty päiväaikaan. Sinne on myös kuljetettu jo nyt vaativat tapaukset. Kaikki tapaukset yöaikaan arvioi vuoden vaihteen jlkeen ambulanssi, antaen ensiavun, ohjaten lievät aamu vastaanotolle ja vakavat kuljetetaan tyksin päivystykseen.

Leikkaustoiminta on vuosien kuluessa vähentynyt jyrkästi. Ugissa on liian pieni väestöpohja ja vaikka neljännes potilaista on saatu ohjattua Vakka-Suomen ulkopuolelta leikkaustoiminta on jäänyt niin pieneksi ettei se ole kustannustehokasta. Leikkaukset voidaan hotaa tyksissä ilman jonon purkaustoimintaa. Leikkaustoiminnan laadulle on selkeää näyttöä toiminnan määrällä. Säästyvillä rahoilla ollaan lisäämässä sisätautilääkärien määrää Ukissa ja turvataan maha-suolikanavan tähystystä ja munuaisdialyysin jatkuminen.

Terveydenhoito on jo minun aikana muuttunut täysin kunnanlääkäri järjestelmästä siirryttiin terveyskeskuksiin ja nyt siirrytään maakunnallisiin keskuksiin. Kirurgisen hoido tarve on muuttunut, ensiapu korvaa perusterveydenhoidon päivystystä ja potilasturvallisuuden vaatimukset. Emme voi tälle mitään vaikka kuinka huutaisimme "Seis maailma tahdon ulos".