Lista oli kevyen oloinen ja niin se sitten olikin. Vain parista asiasta oli sanailua.Käsittelyssä oli aloite jolla oli kustannusvaikutusta. Valtuuston työjärjestyksen mukaan tällaiset asiat kuuluu käsitellä talousarvion yhteydessä. Asia palautettiin ainakin minusta siinä hengessä, että se tuodaan uudelleen seuraavaan kokoukseen. Ei minusta silloinkaan voida asiaa käsitellä. Ainakin tähän asti palautetut asiat ovat tulleet uuteen käsittelyyn samalla otsikolla ja samalla esittelyllä loppuun on vain lisätty uusi päätösesitys. Tällä menettelyllä joudumme ojasta allikkoon. Minusta aloite olisi tullut käsitellä hylkäävänä ja tuoda seuraavaan kokoukseen asia uudelleen vaikka lautakunnan aloitteesta.

Toinen keskusteltava asia oli Maija Junkola-Lehtosen esille ottama pj:n listalta poistama kh:n esitys. Pj. luki jostain kunnallislain mitä se on kirjasta pj:llä olevan oikeus muokata listaa esittelijän kanssa yhteistyössä. Valtuuston esittelijä on kh.