perjantai, 16. helmikuu 2018

Kriisikunta

Nyt kysellään miksi kaupungin kiinteistöt on laiminlyöty. Aiheellinen kysymys johon vastaan omasta näkökulmastani pitkään mukana olleena.Viime valtuustokauden alussa Uusikaupunki oli lähes kriisikunta ja kaikki toimenpiteet piti keskittää talouteen jotta pääsisimme tasolle jolla Uusikaupunki voi jatkaa itsenäisenä. Viime valtuustokauden alussa Uusikaupunki oli lähes kriisikunta ja kaikki toimenpiteet piti keskittää talouteen jotta pääsisimme tasolle jolla Uusikaupunki voi jatkaa itsenäisenä. Tämä tätä edellisen valtuustokauden holtittomuus teki sen ettei ollut mitään tärkeämpää kuin itsenäisyyden säilyttämisen ja kiinteistöjen jättämisen odottamaan parempia aikoja. Tässä onnistuttiin ja taseseen saatiin runsaan 7 millin ylijäämä ja valtuustokauden lopulla aloitettiinkin kiinteistöjen suunnittelu ja niiden asettamin prioriteetti järjestykseen. Alla kriisikunnan määritelmä. Saimme jo monena vuonna harkinnanvaraista avustusta emmekä silläkään päässeet pinnalle.

Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

  • jonka vuosikate on negatiivinen
  • jonka lainakanta ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla
  • jonka taseessa on kertynyttä alijäämää (500 euroa tai enemmän asukasta kohti)
  • jonka tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo (vuonna 2013 noin 19,7 prosenttia)
  • jonka omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia
  • jonka suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia

Kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, kun kaikki ylläolevat kriteerit eivät täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena peräkkäisenä vuotena määrätyn rajan:

  • alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden.

Jos kunta päätyy kriisikunnaksi, niin valtiovarainministeriön nimeämä työryhmä valmistelee sille talouden tasapainottamisohjelman, joka käytännössä tarkoittaa säästöjä. Kunnalle saatetaan myös ehdottaa kuntaliitosta. Tällöin puhutaan valtion holhoukseen joutumisesta, sillä kriisikunta menettää suuren osan omasta päätösvallastaan.

Valtio jakaa vuosittain taloudellisesti heikoille kunnille harkinnanvaraista tukea, jota 2010 jaettiin 20 miljoonaa euroa.

Uusi valtuusto pääsi liikkeelle vakaalta taloudelliselta pohjalta ja liikkeelle laitetuilta kiintejöjen investoinnelta. Nyt on käynyt kuten yleensä käy saavutettaessa hyvä taloudellinen asema. Kaikki on pysähtynyt kiistelyyn ja johtamisen puutteeseen.

Hyvänä esimerkkinä tk ja A-sairaala. Vielä valtuuston kokouksen alla painotettiin, että on tulenpalava kiire. Päätösvalta pitää siirtää hallitukselle A-sairaalan osto päätöksen saamiseksi ESH:n valtuustolle maaliskuun puolivälissä. Kokouksessa ilmeni ettei ole mitään mahdollisuutta päätöksentekoon ennen kesäkuuta. Olemme päättäneet, aivan oikein, ettei ostoa A-sairaalasta päätetä ennen kuntotutkimuksen tulosten saamista. En ole alan asiantuntija ja otaksuin tutkimuksen valmistuvan runsaassa kuukaudessa maaliskuun puoliväliin. Kokouksessa selvisi tutkimuksen kestävän 3-4 kk. Ei ollut enää mitään perustetta hosumiselle ja päätösvallan siirtämiselle kh:lle.

Nyt saatuamme aikaa on esille tullut mielenkiintoinen vaihtoehto jolla selviäisimme ilman velanottoa ja kiinteistön tulemista kaupungin rasitteeksi. Siinä on varmasti monia ongelmia ja ajatuksia. Nyt meillä on aikaa niiden miettimiseen. 

Olen miettinyt aikataulua millä tk pääsee nopeimmin muuttamaan A-sairaalaa. Kuntotutkimus valmistunee toukokuun puoliväliin mennessä jolloin Uusikaupunki jouttu nopealla aikataululla tekemään omalta osaltaan päätökset kesäkuun puolivälissä kokoontuvalle esh:n valtuustolle. Mikäli päätökset ovat myönteisiä valitusaika päättyy kesken lomakautta. Suunnittelu alkaa näin elokuussa. Suunnittelu vaatii omat päätöksensä ja näiden myönteisten päätösten jälkeen alkaa urakkatarjous asiakirjojejn valmistelu ja urakkakilpailu. Rakentajan valinta valitusaikoineen ja sen jälkeen rakentaminen. En ole näiden aikojen asiantuntija, mutta kyllä pitää asioiden sujua mikäli tämän vuoden puolella muutto alkaa.

tiistai, 13. helmikuu 2018

Kh:n kokous 12.2.2018

Aikaa ja tupakkia kokous vei rutkasti vaikka ei ollut mitään suurta erimielisyyttä. Ensin pakerrettiin pari tuntia alustuksen parissa. Varsinaisissa asioissa oli aluksi maankäyttö juttuja joista ei erimielisyyttä tullut.

Sitten siirryttiin rakennusjärjestykseen jonka kakkuun pikapuoliin sytytetään 5:s kynttilä. Siitä korjattiin 4 kohtaa joita en lähde kommentoimaan, sen verran sekavaa oli päätöksenteko. Kohtahan siitä on pöytäkirja josta sitten näkee virallisen version. Tämän jälkeen asia menee ymplalle, asetetaan nähtäville, kh:n käsittelyyn ja valtuuston päätettäväksi. Tämä on optimistinen näkemys.

Kiinteistöyhtiöiden hallitusten valinnat siirrettiin. Muissa asioissa ei sitten parta paljoa paukkunut.

perjantai, 9. helmikuu 2018

Kh esityslista 12.2.2018 kokoukseen.

Byrokratian jälkeen on kaavamuutos satamassa. Muutosta tehdään VPK:n tontin ja vesialueen täytön osalta. Ei ole kuin hetki satamankaavan hyväksymisestä ja nyt jo pitää muuttaa. Alkaa muistuttaa teollisuutta jossa laitteisiin tehdään muutoksia ja tekemisen jälkeen tulee suunnitteluosasto joka tekee piirustukset tehdyistä muutoksista.

Segerin ja kaupungin kiinteistö kaupat hyväksytään. Rakennusjärjestys jätettiin viimeksi pöydäälle. Nyt sitten katsotaan löytyykö se vielä sieltä pöydältä ja mitä tehdään, tehhäänks mitä. Minifarmille annetaan käyttöoikeus jäähalliin ja sen ympäristöön. Kuhan kaljanmyynti alue aidataan. Eikös tähän tullut muutoksia kaljan väkevyyttä nostettaessa? Kaupungin yhtiöihin ja kiinteistöyhtiöihin esitetään edustajat. Viime vuodelta jääneitä investointi rahoja tirkistellään ja aloitteet läheterään lausunnoille.

tiistai, 6. helmikuu 2018

Valtuusto 6.2.2018

Ennen kokousta alkoi jo selvitä mikä tulee olemaan illan kuuma peruna. Puhelut, viestit ja some keskustelu kävivät vilkkaana. Oma mielipide oli tässä vaiheessa selkeä, mutku aulassa kuului ESH:n valtuuston olevan maaliskuun puolivälissä ja siihen kokoukseen pitää saada kaupungin päätös. Takkini alkoi pikkuhiljaa kääntyä.

Kokouksen aluksi Järvinen teki heti muutosesityksen:

Järvisen ehdotuksen mukaan kaupunginhallituksen on valtuuston 19.3 kokoukseen tuotava selvitys seuraavista seikoista:

– A-sairaalaan tehtävän kuntotutkimuksen havainnot ja arvio välttämättömistä kunnossapitotarpeista ja niiden kustannuksesta;
– terveyskeskustoimintojen vaatimien muutostöiden laajuus ja arvioitu kustannus;
– selvitys siitä, millä vuokratasolla maakuntahallinto ottaisi A-sairaalaan sijoitetun terveyskeskuksen vastattavakseen soteuudistuksen yhteydessä;
– selvitys siitä, missä laajuudessa A-sairaalassa on sellaisia tiloja, joita ei terveyskeskus tarvitse, ja mikä on näiden tilojen kaupallinen hyödynnettävyys
– selvitys A-sairaalan vuotuisista käyttökustannuksista terveyskeskuskäytössä ja niiden peruste;
– mikä on arvioitu korjauskustannus, jos nykyinen terveyskeskus korjattaisiin terveellisen ja turvallisen työympäristön vaatimukset täyttäväksi ilman, että toteutetaan täysimittainen saneeraus
– nykyisen terveyskeskusrakennuksen purkamisen kustannus, mikäli sen korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista

Tähän lisäsin nyt tehtävän esittelijän mukaisen päätöksen vievän valtuuston päätösoikeuden asiasta ja valtuusto on sentään korkein päättävä elin. Päätösesityksessä esitettiin tk:n siirtoon  ja A-sairaalaan ostoon oikeuttavien rahojen siirtyvän momentille josta ne ovat käytettävissä A-sairaalan ostoon ja kunnostukseen. Hallintosäännön mukaan kiinteistöjen oston päättää kh mikäli valtuusto on antanut sille edellytykset. Erittäin epädemokraattista siirtää valtuuston päätösoikeus  pienelle porukalle asiassa jonka suuruisia asioita ei tule montaa olemaan koko valtuustokaudella.

Kantani selveni päätösjanan tultua selville. Ei meillä ole mitään esittää maaliskuussa kokoontuvalle ESH:n hallitukselle sillä meillä edellytyksenä ostolle on kuntotutkimuksen tulos. Kokouksessa kerrottiin kuntotutkimuksen vievän aikaa runsaat 3 kuukautta. Silloin aletaan olla toukokuun loppupuolella ja meillä on kiire tehdä päätöksiä kesäkuun ESH:n valtuustolle.

Järvisen esitys voitti äänin 22-21, Esityksen puolesta äänestivät kokoomuksen, keskustan ja kd:n valtuustoryhmät. Näiden lisäksi me äänestettiin Partasen kanssa esityksen puolesta. Hienoa näin tärkeälle asialle saatu kunnollinen miettimisaika ja demokratian säilyminen Ukin päätksenteossa

 

 

tiistai, 30. tammikuu 2018

Kh 29.1.2018

Taidettiin tehdä uusi rataennätys yli millin päätösten lukumäärän suhteen. Milli alkaa olla kolikko päätöksenteossa. Vielä se kolikon toinenkin puoli tulee näkyviin. Ekaksi päätettiin ostaa A-sairaala 1,6 milliä siihen. Päätös sisältää varauman kuntotutkimuksen tuloksien suhteen. Samalla kolkon paukautuksella siirrettiin 4,6 milliä käytettäväksi A-sairaalan kuntoutukseen. Päätös sisälsi myös sen ettei tk.ta korjata mikäli sen korjaus maksaa yli 10 milliä ja senhän se tekee. Tähän jäi loukku entäs jos A-sairaalan kunto ei olekkaan hyvä ja tk puretaan. Minne mennään, mitä tehdään?

Seuraavaksi puhuttiinkin pitkään Kalantitalon myynnistä. Ostaja oli valmis pitämään talon entisessä käytössä ja vuokraamaan osan kaupungille. Koski esitti ettei myydä. Äänin 6-5 pätettiin ettei myyrä.

Joidenkin läpihuutojuttujen jälkeen oli tarjolla Hiulla runsaat 20 ha. maata hintaan 100 000€. Harvoin kaupungin kasvusuunnilta tulee näin paljon maata myyntiin ja vieläpä kohtuuhinnalla. Nevavuori esitti osteta. Äänin 6-3 3 tyhjää maa ostettiin.

Ikuisuus projekti  uusi rakennusjärjestys jätettiin pöydälle. Viimeksi Ely-keskus ja museovirasto olivat valittaneet järjestyksestä. Kh päätti, että kiistanalaiset kohdat korjataan ja palautti ymplalle. Ympla muutti järjestystä monista kohdin esittelijän tekemän esityksen mukaan. Tämä hiersi kh:ta. Löfstedtin esityksestä asia jäi pöydälle, Sitten vielä ylennettiin lääkäri ja palkataan lisää lääkäri.