Kokouksen eka varsinainen asia on edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastaminen. Esittely tekstissä on ettei kokouksen pykälää 449 ei ole hyväksytty. Mistään ei kuitenkaan selviä mistä asiasta on kysymys sillä netissä joka kokouksessa numerointi aloitetaan alusta. Olen lähettänyt reklamaation.

Sitten päästään taas viikkoja pöydällä maanneesen koulukeskus juttuun joka lepäsi pitkällään pöytäkirjan hyväksymistä ja yt-neuvotteluja odottaen. Nyt yritetään taas. Saas näkki mikä nyy kiussa. Kj. uudistaa edelleen saman esityksen. Päivälä kaava on hyväksytty ja nyt pitäisi hyväksyä luovutusehdot.

Tämän jälkeen on pitkä rivi juoksevia asioita ja kolko paukkuu kolkosti. Minulle on outo asia sillä luottamusmies eroaa ja uusi pitäisi valita Erittäin harvoin jos koskaan eroavan henkilön nimi ei ole minulla tuttu henkilöstä puhumattakaan.

Sitten esitetään vero%:t valtuustolle. Ne ovat kaikki entisen suuruisia. 

 

J.k. Reklamaationi tuotti nopeasti tulosta sillä Maritta äärimmäsen ahkerana työntekijänä oli vielä paikalla. Alla pöytäkirjaan merkitty päätös. Sitä edeltävää asian esittelyä ei voi muuttaa. Se on tehty virkavastuulla ja sillä sipuli. Tietenkin edellä on myös kokoukseen tuotu silloinen esitys. En oikein ymmärrä mikä kiikastaa. Sellaisen puutteen havaitsen ettei pöytäkirjassa kerrota päätöksen tultua yksimielisesti hyväksyttyä.

Käydyn keskustelun aikana Raimo Löfstedt ehdotti Mauri Kontun
kannattamana, että asian käsittely keskeytetään ja kaupunginhallitus
päättää velvoittaa kaupunginjohtajan selvittämään elinkaarimallin
toteuttamiseksi mahdollisen yhteistoimintamenettelyn tarpeen ja
toteuttamaan menettelyn ilman aiheetonta viivytystä, jonka jälkeen
ao. asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi