Kh:n eilinen kokous oli tavallaan välikokous. Ei ollut kovinkaan paljoa       keskuteluttavia asioita esillä.  Ensimmäisenä asiana oli KOKO-ohjelma, jonka esitteli Eeva Rintama. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla alueiden sekä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden vuorovaikutusta ja verkottumista.

Tämä on taas sellainen asia jonka tarpeellisuudesta on vaikea päätellä. Ohjelma on valtakunnallinen ja maksajia ovat seutukunnat, valtio ja kauppakamari. Ohjelma käsittää vuodet 2010-2013. Kallis on. 

Kunnallisten ay-järjestöjen ja kaupungin väliset järjestelyerä sopimukset hyväksyttiin. Ruokapalvelupäällikön viran täyttö hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Käsittääkseni viran tarpeellisuudesta ei ollut erimielisyyttä vaan siitä muutetaanko organisaatiota ennen tai jälkeen viran täytön.

Ruonanperästä päätettiin ostaa runsas hehtaari maata. Tarkastus ltk:n arviointikertomus hyväksyttiin. Päivitettiin ei päivitelty V-S.n erityishuoltopiirin perussopimus. V-S:n sairaanhoitopiirin talousarvioon annettiin lausunto. Sama kuin ennenkin menot ei saa nousta, mutta minkäs teet ihmiset sairastavat minkä sairastavat ja uusia kalliita laitteita tulee. Pari aloitetta lähetettiin valtuuston päätettäväksi ja Reilun kaupan aloite palautettiin reilusti valmisteltavaksi.

Haapaniemen tonttikaupan puuttamattomuus listalta kerrottiin olevan vahinko tai jotain sellaista. Ensi maanantaiksi luvattiin. Saas nähdä kuinka käy.