Johtavien virkamiesten joukkopako jatkuu, ylilääkäri Sanna-Mari Maulalle on myönnetty ero 17.6. alkaen. Virtualisoinnin laitehankinta palautettiin tarkempia laskelmia varten. Eläinlääkäripalvelujen yhteistyö Raision kanssa hyväksyttiin. Työsuunnittelijan toimen täyttäminen siirrettiin.

V-SP kiinteistöyhtiöstä keskusteltiin pitkään. Kj. esitti päätökseen muutoksen jossa vuokran pankkitakaus muutettiin sanallisesta 150 000 €:n. Nikula esitti ettei lainaa hyväksytä eikä esitetä valtuustolle. Häntä ei kannatettu. Virtanen esitti sitovaksi vuokra-ajaksi 12 vuotta ja vuokratakuuksi 240 000€. Junkola-Lehtonen kannatti. Kj:n esitys hyväksyttiin äänin 7-2, 1 tyhjä.

Tarkastuslautakunnan raportti hyväksyttiin huomautuksin säänsuojahallista, elinkeinopalveluista ja Panimo kiinteistöstä.

Säästöistä vuoden 2013 osalta esitykset tehdään syyskuun valtuustolle. 2014 käsitellään budjetin yhteydessä. YT-neuvotteluista Koski esitti ettei neuvotteluja aloiteta. Äänin 6-5 neuvottelut aloitetaan. Hallituksen edustajiksi neuvotteluihin nimettiin Nikula ja Rosten. Strategian päivittäminen hyväksyttiin.