Ekana asiana oli kiireellisen sosiaalipäivystyksen järjestämisen sopimuksen hyväksyminen. Nikula esitti palautusta, häntä ei kannatettu. Kieltämättä asiasta ei saanut kokouksesta täyttä selvyyttä, mutta ei siinä kuitenkaan niin suurta epätietoisuutta ollut, että olisin kannattanut palautusta. Investointimäärärahojen siirto hyväksyttiin Seikowin koulun osalta. Päätösesitystä täsmennettiin hieman väärinkäsitysten välttämiseksi. Määräraha esitetään valtuustolle siirrettäväksi viime vuodelta tälle vuodelle. Miten raha käytetään tai käytetäänkö ollenkaan, päätetään selvitysten jälkeen.

Yardian hallitukseen valittiin Janne Sjölund ja kj, varalle Olli Laivo. Kuntarakenneselvitys työryhmään valittiin valtuuston ja hallituksen pj:t. Pienryhmille on 2 paikkaa, niistä ei ollut yksimielisyyttä. Kj. järjestää valintatilaisuuden näille ryhmille.

Sitten päästiin virkojen ja toimien täyttölupiin. Kiinteistönhoitajaa ei palkata äänin 6-5. Kentänhoitaja palkataan. Siivoojien palkkauksesta oli epäselvyyttä ja se palautettiin. Yhdistelmätyöntekijä, ruokapalveluvastaavat ja kotihoidon lähihoitajat palautettiin uuteen valmisteluun. Uimaopettaja - valvoja hyväksyttiin äänin 8-3.