Hallituksen kokoukset pitenevät aina vaan. Taas tehtiin uusi rekortti. Aluksi 80%:a Vakka-Suomen Panimon omistuksesta oli kertomassa yhtiön laajentumisesta.Hallituksen päätettäväksi asia tulee siten, että toukokuun valtuusto päättää asian.

Kerrostalojen rakentaminen puhutti loputtomiin. Hankkeen käynnistämisestä oltiin niin yksimielisiä, että siitä edes puhuttu. Työryhmä valittiin myös ripeästi, Atso Vainio, Leena Arvela-Hellen, Timo Järvinen ja Mauri Rosten. Paikasta mielipidettä riitti eikä sitä loppujen lopuksi pystytty päättämään. Kerrostalojen sijainti päätetään työryhmän lausunnon jälkeen, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Sorvakko-kodin viereen kaavoitusta jatketaan. Ellei asuinkerrostaloja rakenneta niin seniori-, palvelutaloja ym muita varten paikka varataan. Tästä jouduttiin äänestämään. Nevavuori esitti päätöstä jyrkempää lausumaa, vuokrakerrostaloja ei pidä rakentaa vaan ainoastaan senioritaloja. Tämä hävisi äänin 9-2. Virkamiesten valmistelemien 7:n vaihtoehtoon lisättiin 1. Hakametsään mentäessä vasemmalle jäävä alue Itäpuiston ja Hakametsän välissä.

Salmen alueen Mainio Vireelle varattu tontti vaihdettiin hieman enemmän etelään. Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lausunnosta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Tällä kertaa annettiin runsain määrin virkojen ja toimien täyttölupia.

Nuorisovaltuuston 2:lle edustajalle annettiin läsnäolo-oikeus ja puheoikeus sitä varten varattuun kohtaan asioiden tultua käsitellyksi.