Byrokratian jälkeen eka asia on lausunnon antaminen Varsinais-Suomen vaihekaavan tuulimylly osioon. Seuraavaa esitetään;

Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on Uudenkaupungin alueella esitetty yksi laajempi tuulivoimaan varattu alue sekä yksi kohdemerkinnällä merkitty alue. Kohdemerkinnällä on

merkitty Uudenkaupungin auto- ja soijatehtaan alue, jonne voidaan osoittaa 3-5 tuulivoimalaa. Tuulivoimala alueena on merkitty Santtio - Kiimkallio joka sijaitsee Uudenkaupungin ja Vehmaan rajalla, jonne voidaan osoittaaa yli 10 tuulivoimalaa.


Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan Varsinais-Suomen liitolle, ettei sillä ole huomautettavaa tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta.

Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on Uudenkaupungin alueella esitetty yksi laajempi tuulivoimaan varattu alue sekä yksi kohdemerkinnällä merkitty alue. Kohdemerkinnällä on

merkitty Uudenkaupungin auto- ja soijatehtaan alue, jonne voidaan osoittaa 3-5 tuulivoimalaa. Tuulivoimala alueena on merkitty Santtio - Kiimkallio joka sijaitsee Uudenkaupungin ja Vehmaan rajalla, jonne voidaan osoittaaa yli 10 tuulivoimalaa.

Seuraavaksi on myös lausunto samaiselle liitolle matkailuohjelmaan 2013-2020. Ei esitetä mitään muutosta. Sitten on virkojen ja toimien täyttöön Merituulikotiin ja Kalannin palvelutaloon. Valtuuston kokousta joulukuussa aikaistetaan päivällä. Hienosäätöä. Käräjäoikeuden lautamiehet valitaan seuraavaksi. Samoin kiinteistötoimitusten uskotut miehet. VES:n ja tes:n järjesteluerät päätetään.

Pytinkien paris-tapahtumaan esitetään 15 000€ avustusta. Seuraavaksi on yhtiökokousedustajien ohjeistaminen hallituksiin valittavista henkilöistä. Sitten kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttaminen on siirtymässä Verohallinolle. Kunta voi halutessaan pitää päätösvallan itsellään. Esitys on, että se luovutetaan Verohallinnolle.

Allaoleva esitys on taloudesta valtuustolle.

Palvelukeskukset ovat yksilöineet talousarviosäästöt, ja toimielimet ovat 25.1.2013 mennessä käsitelleet vuoden 2013 käyttösuunnitelmat ja samalla tulosaluekohtaiset määrärahat.

Kaupunginhallitus on 4.2.2013 käsitellyt toimielinten säästö- ja talousarviomuutosesitykset. Päätöksen jälkeen on kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymään vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma -kirjaan tehty em. määrärahamuutokset, tarkistukset henkilöstöön, taulukoihin ja laskelmiin sekä selvitys tulosaluekohtaisista karsinnoista.

Kaupungin vuoden 2012 tuloslaskelma on päivitetty tilinpäätösennusteen mukaiseksi. Alijäämäennuste on sekin päivitetty vastaamaan tilinpäätösennustetta. Kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2012 tilikausi on noin 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja taseen alijäämä saadaan katettua. Vuonna 2013 tase uhkaa kuitenkin painua uudelleen alijäämäiseksi.

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2013 tarkistetun talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman sekä siinä olevat karsinnat.

Tämän jälkeen on enää byrokratiaa.

http://uki01.hosting.documenta.fi/kokous/20132250.HTM