Kokous aloitettiin poikkeuksellisesti ja klo 13.00. Talousarvio oli käsittelyssä. Vuosi vuodelta talousarvioon tarvitaan vähemmän aikaa. Aikanaan siihen varattiin ja käytettiin 2 pitkää päivää. Nyt normaalien asioiden lisäksi siihen käytettiin vajaa työpäivä. Tosin päätöksiä ei tehty vaan ne jäivät seuraavaan kokoukseen. Mitään erityistä asiaa ei mielestäni jäänyt äänestystä paitsi joten ounastelisin ensi kerrallakin selvitään ajoissa kotiin.

Lautakuntien ja viranhaltijoiden käsittelyssä käytettiin otto-oikeutta Uki 400-vuotta avustuksiin. Tämän jälkeen melkein puolet jäsenistä jääväsi itsensä. Kysymys oli lähinnä teatterille myönnetty 13 800€. Juuri käsiteltiin teatterin avustus ja oltiin ymmärretty tähän sisältyneen tämän vuotinen tarve. Tosin selvennettiin teatterin aikovan tehdä esityksen Ukin historiasta ja antavan ilmaisia esityksiä kaupungilaisille. Yksimielisesti päätettiin, että sen minkä kirjoitin sen kirjoitin eikä lisää rahaa anneta.

Sitten edettiinkin joutuisasti Kalannin vanhainkotiin. Esitys oli, että ko. kiinteistössä luovutaan pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja myydään kiinteistö. Keskustelun jälkeen Nikula esitti asian palautusta. Äänin 7-4 jatkettiin käsittelyä. Sjölund esitti ja kannatin ettei pitkäaikaisesta laitoshoidosta luovuta eikä kiinteistöä myydä. Jälleen äänin 7-4 päätettiin säilyttää vanhainkoti. Tyhjää äänestivät kokoomus ja ps.

Merituulikodin sairaanhoitajan tehtävän täyttämisestä tuli jo kannatettu esitys ettei tehtävää täytetä. Keskustelun jälkeen päätettiin asia siirtää. Siihen kh:n käytännön mukaan riittää eka käsittelyssä 1:n ryhmän siirto esitys. Lokalahdelle esitetään pystytettäväksi patsas Eero Rantaselle ja kaupungilta 10 000€ avustusta pyydettiin. Kyseessä on hyvin tuntematon tyyppi joten päätettiin olla osallistumatta hankkeeseen. Sitten käytiin läpi talousarvio johon mahdolliset muutokset esitetään ensi kerralla.