Aluuen varaaminen Kerpatek Oy:lle puhutti kh:ta pitkään ja viimein asia palautettiin. Lisää selvitystä halutaan saada pururadasta. Se jäisi mökkien alle ja siirto lienee vaikeaa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Vohdensaaren entinen koulu myytiin esityksen mukaisesti. Kouluverkko selvityksen ohjausryhmä nimettiin. Ryhmällä on kiire. Työ pitää olla valmis syyskuun loppuun mennessä.

Ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2010-2012 kehys ja ohjeet hyväksyttiin. Nämä pitävät sisällään mm. vero% korotuksen ja henkilöstön lomautukset. Ei niitä kylläkään vielä hyväksytty. Nämä ovat raameina talousarvion laadinnassa ja jollei taloutta saada muuten tasapainoon, nämä joudutaan ottamaan käyttöön. Valtuusto keskustelee seminaarissa talousarviosta ja päättää lopullisesta joulukuun kokouksessa.