Kesätauko päättyy ja maanantaina kokoustetaan. Viranhaltija ja ltk:n päätöksissä on myönnetty lupa Muntilan tuulimyllyjen kaapelin sijoittaminen kaupungin maalle. 3 terveyskeskuslääkäriä on valittu Ukiin ja ja saman verraan muualle terveyskeskukseen.

Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanteelle 3.8 alkaen. Kokous on muuten 10.8. Uusi koulupsykologin virka esitetään perustettavaksi. Palloilutilojen käyttötarve selvitys esitetään tiedoksi annetuksi. Puolen vuoden talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toki sisällä on heilahteluja ja Vilissalon tontteja ei saada tänä vuonna myyntiin.

Kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta päättäminen esitetään edelleen säilytettäväksi kaupungilla. Sitten pari lausuntoa ja normaalit loppubyrokratiat.