Vuoden eka kokouksessa hallituksella oli taas kuumaa kahvia ja siten keskusteltavaa riitti. Teknisen toimenorganisaatiossa keskusteltiin kaupungisuunnittelulle kuuluvista tehtävistä. Koski esitti kaupunkisuunnitteluun lisättäväksi elinkeinoasiat. Siitä äänestettiin tuloksella 5-5. Nummi oli poissa eikä varajäsentäkään näkynyt Mörnessä. Puheenjohtajan ääni ratkaisi ettei elinkeinoasioita lisätty.

Sote-keskustelutilaisuuteen Turkuun valittiin Jouko Antola, Matti Valkeinen ja Maija Junkola-Lehtonen. Kuntarakenneselvityksen jatkosta päätettiin, että selvitystä tulisi jatkaa loppuun asti.

Novida-Winnova keskustelussa aikanaan pj. poisti asian listalta. Siitä jätettiin hallintokantelu. Nyt siihen pyydettiin kh:n lausunto. Kj. esitti ettei lausuntaa harrastettaisi. Vasama esitti todettavan kantelun pitävän paikkansa. Kontulta tuli pitkä esitys jossa todettiin pj:n menettelyn olevan hyväksyttävää. Ensin olivat vastakkain Vasama ja Kontu. Tulos 5-5. Vasaman esitys voitti sillä pj. JUnkola-Lehtonen oli jäävi ja hänen sijastaan kokousta johti Merja Koski. Hänen äänensä ratkaisi. Junkola-Lehtosen tilalla kokouksessa oli Kutila. Sitten olivat vastakkain Vasama-kj. Tulos taas 5-5 ja Kosken ääni ratkaisi. Oikeisto jätti eriävän mielipiteen perusteluna, että kantelun tekijät osallistuivat asian käsittelyy. Tästä oli pyydetty Kuntaliiton lausunto joka totesi ainoastaan Junkola-Lehtosen olevan jäävi.

Sen jälkeen asioita palautettiin, kotouttamisohjelma, elinkeino-ohjelma ja palkkausten muutosten delegointi. Matkailu ohjelma hyväksyttiin.