Yleensä meillä on se käsitys, että suomalainen työ ja erityisesti rakentaminen ovat huippulaadukkaita. katsaus muutama vuosikymmen taaksepäin osoittaa jotain muuta. Meiltä löytyy suuria periaatteellisia virheitä kuten tasakatot, muovinkäyttö jne.

Nyt on parina viime vuotena sortunut ainakin toista kymmentä yleiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta. Minusta lumikuorma ei ole mitenkään yllättävä asia vaan suunnittelijan ja rakentajan pitää ne ilman muuta huomioida.

Viimeisimmän hallin sortumassa ihmetyttää koko hallin yht´äkkinen sortuminen. Minkä pettäminen sortaa koko rakennuksen? Hallista on näkynyt vähän kuvia. Alussa ei ainakaan alueelle päästetty ulkopuolisia, ehkä ei vieläkään.

Rakennuksen runko oli metallinen eikä kuvista päätellen heikkoakaan ellei sitten palkkien metalli ollut ohutta. Eräästä kuvasta näkyy kattotuolin katkenneen tuen kohdalta. Sanotaan, katkeaa, mutta ei hitsatusta kohdasta. Olisiko tässäkin hitsaus heikentänyt liitoksen hitsatun paikan vierestä? Kuvan perusteella myös kattotuolien väli on ollut suuri. En ole lainkaan asiantuntija, mutta jykeviä puisia kattotuoleja asennetaan puolet enemmän.

Tutkinta tehdään varmaan huolella ja kestää kauan. Toivottavasti tutkinnan tulos ylittää uutiskynnyksen. Mielelläni ainakin minä haluaisin tietää missä oli vika.