Talousarvio kokouksen aluksi vieteltiin aikaa 1,5 tuntia muiden asioiden parissa. Pitkään keskusteltiin rakennusvalvonnan taksoista ja päätettiin pitää vanhat taksat voimassa lukuunottamatta tuulivoimaloita ja luvatonta rakentamista. Nuorisotalon myynnistä keskusteltiin pitkään. Kari Salin oli pyytänyt tarjouksensa voimassaoloa pidennettäväksi vuoden loppuun suorittaakseen erinäisiä selvityksiä, tutkimuksia ja markkinointia. Tähän suostuttiin sillä edellytyksellä, että kaupunki em. jutut käyttöönsä.

Tämän jälkeen iskettiin talousarvion kimppuun. Tuntien väännön jälkeen päätettiin, että kaikille palvelukeskuksille tulee 3 %:n säästövelvoite. Hallintokuntien talousarvio esitys muuttuu kj:n esitykseksi. Tämä tarkoittaa vanhustyön muutosten jäävän voimaan.  Säästöt pitää osoittaa käyttösuunnitelmissa. Muuten talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan lukuunottamatta investointeja. Sinne tuli joitain vähäisiä muutoksia ja joistakin jopa ajankuluksi äänestettiinkiin.