Murskain särkee kiven murskeeksi 

 

 Joululoman jälkeen kaupungin elimet alkavat pikku hiljaa kokoustamaan. Ympäristö- ja lupa ltk aloittaa ensi tiistaina. Listalla on ikuisuuskysymys Hentojen ympäristölupa kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle.

Koska juttu on alkanut en muista. Maa-aineksen ottolupa-alueella on ja nyt kiistellään ympäristöluvasta. Tämä lupa on lähtenyt liikkeelle 2001. Kiertänyt kaikki mahdolliset instanssit ja palautunut ymplalle. Alue on muutaman km:n Ugista Lokalahden suuntaan, vasemmalla puolella. Taitaa olla Arolan tienhaarasta pari sataa metriä ja liikennöinti alueelle tapahtuu mainitun Arolantien kautta. Lähimmillään alue on 80m. Lokalahdentiestä.

Lupaa haetaan 10 vuodeksi 3,6 ha suuruiselle alalle. Kalliota on tarkoitus irroittaa toiminta-aikana 330000m3 ,858000 tn. Maksimimäärä on 2500 tn/vrk. Keskimääräinen ottamissyvyys 11,8m.  Murskausta voidaan harjoittaa muuten ympäri vuoden, mutta heinäkuu on kielletty. Murskausta voidaan tehdä arkisin 7.00-18.00 ja murskeenajoa myös lauantaisin 7.00-18.00. Liikenne on keskim. 8,5 rekkaa/vrk, enimmillään 25 rekkaa/vrk.

Toiminnan äänekkyys saa olla keskim. 55dB lähimpien asuinrakennusten pihalla. Pölyä ei saa tulla pihoille.  Meluvallit tulee rakentaa ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi määrätään lukemattomia mittauksia, suunnitelmia jne. Kiviaineksen oton päätyttyä alue on siistittävä.

Esittelijä esittää lupaa myönnettäväksi. Mitä kokous päättää ja mitä sitten tapahtuu, on isoommas käres.