Vuosi on alkanut ja jatkuu aika vaatimattomilla listoilla.Alun normaaleissa byrokratioissa ei näy olevan mitään kiinnostavaa. Valtuuston joulukuun päätökset toimeenpannaan. Lokalahdelta esitetään ostettavaksi 1 ha:n tontti, jonka Rannikon Rautkaup osti 2008, tarkoituksena rakentaa uusi kauppa. Hinta on sama kuin 2008, indeksillä korjattuna. Jälleen eräs Lokalahden palveluja parantava hanke hautautui.

Onkadun rakentamiseen pyydetään hallituksen lupa. Päiväkoteihin pyydetään lupa 1 toimen ja 2:n viran täyttämiseen. Tilintarkastusyhtiössä on uusi toimintatapa jonka hyväksymiseen lupaa. Tiedotusasioissa ei mitään erikoista.