Kokous oli harvinaisen lyhyt ja intohimoton. Varsinaisissa asioissa meni n. 20 min. Vain pakolliset suunavaukset tehtiin. Edes Vilissalojen kaavoitus ja luovutusehtojen asettaminen ei aiheuttanut kuin 1:n puheenvuoron. Nevavuori paheksui tonttien alamittaista hinnoittelua. Muutosesitystä ei hänkään tehnyt.

Valtuusto on tekemässä tutustumismatkan Seinäjoelle ja Vaasaan. 24 ilmoittautui joten rähjääntymään lähdetään. Aloitteet tehtiin sisäliikuntatilasta, kevyenliikenteenväylästä Kalannista Laitilaan ja valtuuston siirtymisestä paperittomaan kokoustamiseen.

Ylimääräisenä asiana kj. esitteli turvapaikanhakijoiden ottamista Ukiin. Homma jakaantuu 3:n osaan, hätämajoitustiloihin, vastaanottokeskukseen ja kotouttamiseen. Hätämajoitusta on mietitty Pohjoiskulmankouluun, Nuorisotaloon ja ESH:n vanhaan asuntolaan, joka on ainakin asukkaista tyhjillään. ESH on ilmoittanut ettei tila sovellu majoitukseen.

Vastaanottokeskukseksi sopivana tilana sotejohtaja Rantanen esitti psykiatrista sairaalaa. Sairaalatoiminnan lopettamisesta on puhuttu vuosia, mutta viime aikoina en ainakaan minä ole kuullut mitään. Henkilöstöresursseja ei kaupungilla ole toimintaan. Tosin SPR huolehtii pakolaisista ja esim. terveydenhoidosta on tehty pääasiassa sopimuksia yksityisten toimijoiden kanssa. Maahanmuuttovirasto maksaa kustannukset. Kaikki mahdolliset kaupungin kontolle tulevat majhdolliset kustannukset pitää selvittää. Keskimääräinen pakolaistatuksen lupa käsittely on 59 vrk. Yli vuodenkin käsittelyjä on ollut. Asian selvittelyä jatketaa.