Eilinen kokous oli yllättävän kesy. Painavia asioita oli monia, mutta aikayksimielisiä oltiin eikä ketään juurikaan moitittu. Ehkä eniten yllätti ettei tarkastusltk:n raportistakaan käytetty kuin 1 vaisu puheenvuoro. Itse olin varautunut osallistumaan keskusteluun myöhemmässä vaiheessa. Sitä ei koskaan tullut.

Erittäin tärkeästä maaseutuhallinnon isäntäkunnasta Vakka-Suomessa sentään äänestettiin. Selvin numeroin 27-14-1 hallituksen esitys kaadettiin ja palattiin entiseen. Vehmaa isäntäkunnaksi. Tosin tällä ei taida olla merkitystä, sillä valtioneuvosto on ilmoittanut tämän olevan laitimmainen kerta, kun mielipidettä kysytään ja ellei yksimielisyyttä ole, he päättävät asian. Sitähän ei normmaaliin tapaan ole vaan ikimuistoinen vastakkainasettelu Laitla vastaan muut jatkuu.

Vanhustenhuollon palvelurakenteesta saatiin yksimielisesti hyvä ratkaisu. Poistettiin hallituksessa lisätyt muutamat lauseet, jotka käytännössä vesittivät hyvän suunnitelman.
Alla tekemäni aloite, jonka allekirjoitti 20 valtuutettua.

Aloitteen nimi:  Sirkuskenttä
Selostus: Leijonapuiston vieressä olevalla sirkuskentällä on kesän aikana runsaasti yleisötapahtumia.  Toiminta alkaa jo varhain keväällä. Kukkamessuista on tullut 10 000 hengen tilaisuus. Tiettävästi messut tulevat jatkumaan. Kenttä ei ole varsinkaan keväisin kovin hyvässä kunnossa, kostea, pehmeä ja kurainen.  Kaupunginlahti ruopattiin -60 luvun lopulla ja ruoppausmassa läjitettiin nykyisen Leijonapuiston ja sirkuskentän kohdalle. Painuminen on ollut voimakasta. Nyt se on jo pysähtynyt lähes kokonaan. Nyt kenttä pitäisi kunnostaa. Nostaa pintaa kantavalla kerroksella ja pinta tasoittaa hienolla murskeella. Toimenpiteestä on olemassa suunnitelma, mutta se on ollut sidoksissa rannan kunnostukseen.  Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa se saattaa siirtyä pitkälle tulevaisuuteen. Siksi kentän kunnostus pitäisi irroittaa suunnitelmasta ja toteuttaa jo ensi vuonna.
Uuden valtuuston työjärjestyksen mukaan seuraavan vuoden talousarvioon vaikuttavat aloitteet pitää tehdä toukokuun aikana. Toivomme, että aloitteen myöhästyminen 11:sta päivää annetaan anteeksi  ja otetaan käsittelyyn jo ensi vuoden talousarviota laadittaessa.
Esitys: Esitämme sirkuskentän pohjan ja pinnan kunnostamista ensi vuoden talousarvioon varattavalla määrärahalla.