Lista on lyhyt, sisältäen kuitenkin merkittäviä asioita. Tosin ei niistä varmaan suurta riitaa tule. Kalannissa VS Lämpö haluaa omistamansa 1,28 ha:n  teollisusalue merkinnän muutettavaksi yhdyskuntateknisiä huoltoa palvelevien laitosten alueeksi. Hiun alueen 1. vaiheen asemakaavaluonnos on valmistunut ja sitä esitetään asetettavaksi nähtäville. Tälle alalle tulee 57 omakoititonttia ja 11 pientalotonttia. Omakotitonttien keski-ala on n. 1500 m2, joten tulee aika isoja tontteja. Tekla esittää hanke- ja rakennussuunnittelijan palkkaamista. Tämä on uusi toimi. Sosiaalityöntekijän ja lähihoitajan hommat ovat jääneet avoimeksi ja ne esitetään täytettäväksi.

Ulkoistaminen on aina vaan esillä. Nyt on esillä talous- ja henkilöstöpalveluiden siirtämisen selvittäminen Kunnan Taitoa OY:lle. Itellalle ollaan lähettämässä kannanottoa postin lopettamisesta. Sitten vielä tiedotusasiat.