Kokous alkoi Kuntien Taitoa ja Kuntien Tiera edustajien esityksillä. Molemmista oli 2 alustaja ja he paasasivat pitkälti toista tuntia. Tuskimpa monikaan muistaa heidän juttunsa aikanaan päätöstä tehtäessä. Pöytäkirjoissa päätettiin käyttää otto-oikeutta Ukin Veden päätökseen Makeanveden pinnan säätelyssä. Asia on herättänyt närää ja kh:n tavoitteena oli neuvotella kerran, että valituskierre voitaisiin välttää.

Lausunnosta Hyttyskarin viereen rakennettavasta penkereestä käytiin jonniin verran keskustelua. Asiasta oli ympla jo antanut lausuntonsa ympäristöviranomaisena, kaupunki antoi nyt oman lausuntonsa. Lausunnossa ei oteta mitenkään kantaa mahdolliseen tuulivoimalaan. Se ratkaistaan ymplan käsitellessä rakennuslupaa.

Etu osto-oikeuden käyttämättä jättämisestä keskusteltiin esityksen epämääräisyydestä. Oikeutta esitettiin olemaan käyttämättä tietämättä mitään kohteesta. Kohteesta haettiin kartta josta ilmeni kohteen olevan 87 ha osin vesistöihin rajoittuva tilkku Pyhämaassa. Kaupunkilla ei ollut maahan mitään tarvetta.

4:n määräaikaisen lastenhoitajan tehtävän täyttölupa siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 1,5 siivoojan päätettiin äänestyksen jälkeen, 7-4, täyttää määräaikaisina kunnes 2:n oppisopimuskoulutus päättyy. Tiedotusasioissa päätettiin tarkistaa Kustavin eroamisen laillisuus VSSH:n yöpäivystyksestä. Taivassalo on tekemässä saman tempun.

Päivä oli kallis Ukille, Pyhämaan Pientalot ja Shippax jättivät konkurssihakemuksen.