Ennen kokouksen alkua Lounais-Suomen jätehuolto yhtiön edustajat kertoivat mitä tarkoittaa liittyminen ko. yhtiöön. Mielestäni aika selvää ja normaalia maailman muuttumista. Jätteen käsittely muuttuu kovaa vauhtia ja yksilön kannalta aika monimutkaista toisaalta jätemaksu ei ole huushollin suurimpia menoja eivätkä ne ole kasvamassa.

Varsinainen kokous alkoi poikkeuksellisesti, ei ollut yhtään virkamiespäätöstä eikä lautakuntien päätöksiä. Valvovatkohan konsulit? Seuraavaksi oli muutama kaava ja niistäkin poikkeuksellisesti keskusteltiin. Linja-autoaseman tontin vuokra-ajan jatkaminen sai kh:n syttymään. Päätettiin pyytää vuokraajilta ja kaupungilta selvitys tonttia koskevista suunnitelmista vuoden loppuun mennessä. Mitähän vuokraaja vastaa, vuokralainen ei saa ilman kaupungin lupaa vetää edes lateksia seiniin.

4:n kodinhoitajan palkkaus hyväksyttiin äänin 6-5. Samoin laskentapäällikön virka sai täyttöluvan. Näin kokous tuntuu yksitoikkoiselta paperilla sillä keskustelut eivät ole julkisia.