Ekana varsinaisena tulee selvitys Kiinteistöyhtiö Vakka-Suomen Panimon nykyisestä. Aikanaan hallitus päätti aloittaa suunnittelun ja nyt asia on niin pitkällä, että tavoitteena on tuoda rakennuslaina toukokuun valtuustoon.

Sitten on toinen rakennushanke, kerrostalojen rakentaminen. Nyt päätetään käynnistää hanke ja valita 4-5 jäseninen työryhmä viemään hanketta eteenpäin. Myös paikka taloille päätetään. Vaihtoehtoina esitetään 7:ää paikkaa. Myös esitetään lupaa sunnittelun kilpailuttamiseen. Muistaakseni se on jo päätetty.

U:ki taitaa olla vilkasta rakentamisaluetta sillä seuraavakin asia on rakentamista. Salmelle rakennettavaa hoivakotia lähdetään viemään eteenpäin päätöksillä. Niillä perusteilla jotka on sovittu rakennuttajan, Salmen asukkaiden ja kaupungin kesken. Sopu sijaa antaa.

Seuraavaksi merkitään tiedoksi lähes 200:n kaupunkilaisen adressi kevyenliikenteen kulkuväylien hoidosta. Valtuustolle esitettäneen terveydenhoidon järjestämissuunnitelma vuosille 2013-2016. Sen jälkeen lausutaan Sairaanhoitopiirin vakauttamissuunnitelmasta.

Sitten on pitkä lista toimien ja virkojen täyttölupia. Käyköhän jonkun tai joidenkin kuin kentänhoitajan toimen viimeksi. Päätettiin jättää osa kentistä hoitamatta. Nyt on sitten kovemmat seuraukset kysymys on sosiaalityöstä, vanhustenhoidosta ja opetuksesta.

Sitten lopetetaan eräs rahasto ja esitetään valtuustolle, että nuorisovaltuusto voisi nimetä 2 edustajaa valtuustoon puhe- ja läsnäolo valtuuksin. Miksi läsnäolo lupa päätetään valtuuston kokouksiin on vapaapääsy?

Seuraavaksi lausutaan valitukseen Mauri Konnun vaalikelpoisuudesta hallitukseen. Lausunto esitys tukee Konnun jäsenyyttä. Muissa asioissa keskustellaan jälleen Loimaan kouluyhtymän eläkemaksuista.