Ekana varsinainena on lukuisat kerrat esillä ollut 7:n erityisopettajan viran muuttaminen erityisluokanopettajan viraksi. saas näkki kui nyy käy. Sitten on pitkään vireillä ollut satamankaavan muuttaminen. Päätösesityksenä on lausuntojen pyytäminen. Sitten on Betoran risteyksessä olevan alueen asemakaavan näytölle asettaminen ja samasta alueesta tehtävä maankäyttösopimus. Sitten maa- ja vesialueiden ostaminen Kasarminlahdelta. Vettä on n. 25 ha. ja maata n. 11 ha. Hinta n. 63 000€. Alueen osto loisi mahdollisuuden rakentaa yhteys Sorvakosta Lasamäkeen.

Sitten luvat 1 lastenhoitajan ja 2,5 siivojan tehtävän täyttämiseen. Sitten onkin paljon puhuttu hammashoidon päivystyssopimuksen hyväksyminen.Asiaan pitää huolella perehtyä, mistä moinen sopimus on aikaansaatu. Sitten "Ikäystävällinen Uusikaupunki 2015-2016". Seuraavaksi valitaan kh:n edustajat eri elimiin.

Kiinteistö OY Käätyjärvi tekee ikkuna ja ovi remonttia ja pyytää kaupungintakausta. Seuraavaksi valtionosuudet, käyttösuunnitelma ja viime vuoden talouden toteutuminen.