Meillä on eräissä blogeissa hoettu ainoastaan koulutoimi pysyy budjetissa ja toteuttaa säästöt. Ei pidä paikkaansa lähes kaikki hallinnonalat tekevät niin. Kuten vanhustenhoito, josta nyt kirjoitan hieman tarkemmin.

Pitkäaikaishoitoa tarvitsee tilastojen mukaan n. 9% yli 75 vuotiaita ja sen lisäksi n. 15 paikkaa nuoremmille. Tämä tarkoittaa, että Ukissa näitä paikkoja tarvitaan n. 150. Tätä määrää lisää intervalli hoidot. Meillä on tällä hetkellä paikoissa vajausta. Koko alkuvuoden on ollut jonoa n. 15. Nämä jonossa olevat ihmiset ovat pääasiassa väärissä laitoksissa. Kotona esim. on 19.4. vain 3. Mitä tämä väärissä paikoissa oleminen tarkoittaa, vaatii asian avaamista.

Viime vuonna vanhushoidon yksilö kustannukset olivat seuraavat; tehostettu palveluasuminen 94€/vrk,  vanhainkoti 99€/vrk,  terveyskeskus 170€/vrk,  Maria-Sofia osasto 256€/vrk,  Vakka-Suomen sairaala 517€/vrk ja  TYKS 919€/vrk. Kotihoidon käynti maksaa 23€ kerta. Omaishoitajiksi halukkaat on kaikki otettu ja tullaan ottamaan. Kotihoito järjestyy myös kaikille halukkaille. 

Meillä on Kalannissa tyhjiä paikkoja, joita ei voida käyttää, valtuuston kiellettyä uusien hoitajien palkkaamisen. Tämä kielto tarkoitti vuositasolla n. 100 000€:n lisämenoa. Meillä on tällä hetkellä terveyskeskuksen vuodeosastolla (170€/vrk)  7 vanhusta joiden oikea paikka on vanhainkoti (99€/vrk). Olemme kehoittaneet virkamiehiä palkkaamaan Kalantiin 3 hoitajaa määräaikaiseksi vuoden loppuun. Määräaikainen voidaan palkata virkamies päätöksellä. Näin saamme jonosta pois 6 vanhusta. 

Näin se vaan on, lisähenkilöiden palkkaaminen tuo säästöä. Joillakin tahoilla koetaan lopputilien anto ainoaksi säästökeinoksi. Meillä on lakimääräiset ja inhimilliset velvoitteet hoitaa eräitä palveluja. Vanhustenhoito ei ole missään tapauksessa  ainoa palvelu, jossa yksioikoiset ajattelemattomat säästöt tuovat vain lisäkustannuksia.