Alkumuodollisuuksien jälkeen on 2 lokalahden Pitkäluodon kaavaaq. Eka on sujunut ongelmitta. Rakennuspaikkojen luku ei muutu. Hieman lisää rakennusoikeus neliöitä. Toinen onkin sitten puhuttavampi. Siitä on allakin juttu, joten eitällä kertaa enempää.

Pajalassa on pari tonttia entisellä kaatopaikka-alueella. Tontit on pääasiassa maankaatopaikalla. Maita joudutaan vaihtamaan jopa 2,5 metrin syvydeeltä, joten tonttien hintaa esitetään tingittäväksi 30%. Sitten on aiemmin palautettu maanvaihtosopimus Taru ja Jari Nevavuoren kanssa. Edelleen esitetään annettavaksi pari hehtaaria metsää.

Sitten on uudestaan Merefesteille vuokrattava-alue. Edellisen kerran vuokraan suostuttiin. Viranomaiset eivät ole kuitenkaan myöntäneet A-oikeuksia ja nyt funteerataan asia uudelleen. Seuraavaksi on lähihoitajien ja perhepäivähoitajien toimien täyttämistä. Esitetään, että ne otetaan Audiatorin selvityksen jälkeen.

Sitten päätetään nuoriso- ja liikuntatoimen toimistotilojen siirto uimahalliin ja nuorisotalo Vantin tilatoiminnan siirtäminen Seikowiin. Satamaan ei ole hyväksytty raskaiden työkoneiden poistoaikaa. Sellaiseksi esitetään 12 vuotta.

Sitten esitetään alkuvuoden talouden seurantaraportti valtuustolle. Samoin esitetään talousarvio muutoksia. Ne ovat vain tulosalueiden välisiä eivätkä aiheuta muutosta kokonaismenoihin. Samoin esitetään valtuustolle ensi talousarvio asetelma.

Seuraavaksi lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Freinet-opetuksen järjestämislupaan U:kissa. Esitetään, että lupaa ei puolleta. Sitten aloite, muut asiat ja salaiset asiat.