Lista on pitkä ja merkittäviä asioita sisältävä. Eka varsinainen on Vilissalojen rantaava. Kaavasta on tehty 5 huomautusta. Pieniä korjauksia on tehty ja kaava esitetään asetettavaksi nähtäville.Oinassaaresta haluttaisiin ostaa määräala. Myynti aikanaan on hyväksytty valtuustossa. Ostajat pitivät hintaa liian korkeana eivätkä ostaneet. Nyt he ehdottavat hintaa alennettavaksi. Päätösesitys on ettei tonttia myydä.

Sitten esitetään oikeutta pitää vanhan kirkon puistossa kahvilaa samppanjanmyynteineen Crusell-viikon konserttien ajan. Sitten haetaan lupaa täyttää 3,6 lääkärin virkaa. Sitten on lista kuin nälkävuosi käsittäen virkojen ja toimien järjestelyjä sekä täyttöjä.Seuraavaksi on liuta selviä juttuja.

Sitten käsitellään jälleen kerran lomautusten ja säästöjen taloudellista vaikutusta viime vuonna. Seuraavaksi alkuvuoden tavoitteiden toteutumine. Lopuksi vielä aloitteet ym.