Kokous alkoi 2:lla alustuksella. Ne eivät olleet pitkiä taidettiin yhteensä tunnilla selvitä. Listan alkukin eteni nopeasti. Eka pysähdys tuli henkilön palkkaamisesta määräajaksi työmarkkinatuen kuntaosan vähentämiseksi. Ellei työmarkkinatuella oleva työllisty määräajassa kunta joutuu maksamaan tukea. Nyt olisi palkattu henkilö jonka pääasiallinen tehtävä olisi ollut yhteistyössä lääkärin kanssa selvittää henkilön eläkkeelle pääsyä. Monet työmarkkinatuella olevat eivät ajan kuluessa ole enää omatoimisia. Heidän eläköitymisensä olisi heille suuri elämänlaatua parantava tekijä ja samalla kaupungin menot pienenisivät. Kontu ehdotti ettei henkilöä palkata ja esitys voitti äänin 6-5.

Sitten olivat hammaslääkäripäivystystä koskevat jutut. Nyt oli paljastunut päivystäjillä olleen sopimuksen joka takasi heille nyt hylätyn sopimusehdotuksen suuruisen palkan. Sopimus päätettiin irtisanoa. Keskustelua herätti kyseisen ostopalvelun tarjouspyyntöjen ja niiden käsittelyn epämääräisyys. Päätettiin myös selvittää mitkä työehtoja käsittelevät sopimukset ovat kaupungilla voimassa.

Korihaiden sopimuksen yhteydessä keskusteltiin pitkään urheilun tukemiseen käytettävistä rahoista. Päätettiin tehdä selkeä paperi periaatteista.

Viimeksi keskusteltiin pitkään Timo A. Järvisen oikaisuvaatimuksesta. Asiaa voidaan lähestyä monista näkökulmista. Tällaista asiaa on maallikon ainakin keskustelun aikana mahdoton omaksua. Asia vaatisi rauhallista tutkailua esitetyistä näkökulmista omassa kammiossa ja sittenkin olisi maallikolla vain oma mielipide. Laillisen mielipiteen saaminen edellyttäisi oikaisuvaatimuksen hylkäämistä ja Järvisen valitusta hallinto-oikeuteen. Tästäkin tulisi haloo asian pitkittämisestä. Viimein Junkola-Lehtonen pyysi asian siirtoa kokoomuksen ryhmän nimissä. Meillä on sellainen käytäntö, että asia siirretään yhden ryhmän sitä pyytäessä. Jokaisella ryhmällä on oikeus vaikka samaan asiaan kerran sellainen oikeus.