Muodollisuuksien jälkeen on tuulivoimakaava. Esitys on, vaölmistellaan vastineiden pohjalta. Seuraavana on Vilissalojen ranta-asemakaavoituksen käynnistys. Sitten muutetaan tehtävä viraksi ja Vehmaan hoivaosasto tehostetuksi palveluasumiseksi.

Sitten ovat ovat viime vuoden henkilöstöraportit, viime vuoden tilinpäätös ja alkuvuoden talouden toteutuminen. Sitten pari strategiaa. Vuotuiseen rannikko- saaristo. ja väestöseminaariin osallistuminen. Aloitteeni on sote-seminaarista on viimeisenä ennen loppukaneetteja.