Kaupungin luottamusmies hallinto ja isolta osin työntekijät ovat viisveisanneet viime viikot kunnallisista asioista. Luottamusmiehillä ei ole ollut kokouksia ja henkilöstö on ollut suurelta osin lomautettuna. Nyt sitten aletaan palata hommiin ja keräillä ajatuksia missä viimeksi mentiin. Hallitus kokoontuu ensi maanantaina.

Taloutta jollain aikataululla aletaan vääntä. Talousarvio on tehtynäkin harvinaisen levällään. Tälle vuodelle on päätetty 50 henkilötyövuotta vastaavat säästöt. Tämän on oletettu tarkoittavan 2,2 milj/€. Tästä on 700 000€ talousarviossa yksilöidysti huomioon. 1,5 milj/€ on jaettu tulosalueille henkilöstömenojen suhteessa. Yksilöimättä miten nämä säästöt toteutetaan.

Pitkäaikaista velkaa otetaan n. 16 milj/€. Sillä maksetaan pois lyhytaikaisia lainoja niin, että kokonaisvelka kasvaa n. 5 milj(€. Pitkäaikaisia lainoja kaupungilla on siten n. 1650€/ asukas. Terveydenhoitoon valtuusto hyväksyi alla olevan lausuman.

Neuvotteluja jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että koko Varsinais-Suomen alueella mm. Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioonkuntien taloudelliset edellytykset.

Siinäpä lauselma jonka jokainen tietää jäävän toteutumatta. Toivotaan, toivotaan. Vuoden mittaan ja jo nyt varmasti tulemme huomaavamme taas syyllistyneemme alibudjetointiin ja toiveajatteluun. Lisäksi tulee juttuja joita ei ole budjetoitu vaikka niitä mitä varmemmin tulee maksuun.