Julkisuudessa käydään keskustelua pormestarista ja kuntaliitoksista. Kaupungin luottamusmieselimissä ei kumpikaan ole ollut viime aikoina esillä. Pormestarista ei ole keskusteltu ainakaan pariinkymmeneen vuoteen. En kannata kumpaakaan nykyisillä tiedoilla ja olosuhteissa.

Kuntaliitosneuvotteluja on käyty viime vuosina pariin kertaan. Ensin oli aikomus liittyä Raumaan. Asian tultua esille kaikki muut paitsi vassarit olivat liitoksen kannalla. Hankittiin konsultit ja käytiin alustavia neuvotteluja. Asia tuli kaupunkilaisten tietoon, jotka lähes yhtenä miehenä vastustivat sitä. Puolueet alkoivat sanoutua irti hankkeesta vain muutama valtuutettu jäi kannattamaan liitosta. Nyt muistetaan asia totaalisen väärin. Vakuutetaan, emme me mitään liitosta olleet tekemässä kunhan vain laskeskeltiin hyötyjä ja haittoja. Poliittisen muistin pituus on 3 kk. Taivassalon kanssa liitos eteni pitemmälle. Lopulta Taivassalo irrottautui hankkeesta.

Nyt on jälleen yksittäisiä puheenvuoroja liitoksesta Vehmassalon kuntien kanssa. Jopa aikataulutetaan hanketta. U:killa on yksimielinen päätös, "Me emme ole aktiivisia kuntaliitosten kanssa. Yhteydenottoihin ollaan myönteisiä".  Tietääkseni U:kiin ei ole ottanut yhteyttä yhtään liitokseen haluavaa kuntaa. Homman pitäisi näin ollen olla selvää.  Maan hallitus on vakuuttanut ettei pakkoliitoksia tehdä. Kuntaministeri Virkkunen höpäjää omiaan. Meidän pitäisi liittyä Satakuntalaiseen kuntaan johon hän on kaavaillut mm. Kankaanpäätä. Jotenkin tuntuu sopimattomalta puheelta.

Pormestarista myös puhutaan. Perusteluja on näkynyt vähän. Miksi meidän pitäisi luopua kj:stä ja siirtyä pormestariin. Molemmat valitsee valtuusto. Pormestari valitaan valtuustokaudeksi, niin voidaan valita myös kj. Pidän tosin määräaikaisuutta huonona. KJ ja pormestari johtavat kaupungia, siinä ei ole eroa. Pormestarin valta on hieman suurempi sillä hän johtaa kuntalain valtuutuksella hallitusta. Kj. on esittelijä. Muuten kummankin valta säädellään hallintosäännöllä.

Nykyinen järjestelmä tyydyttää minua. Luottamusmies hallituksen pj:nä on kyllä raskas työ henkilölle, joka on vielä työelämässä. Homma vaatii paljon päivällä mukana oloa ja illat ovat melkein kaikki kokouksia. Tosin vähän perjantaista sunnuntaihin. Saattaisi olla paikallaan varata hänelle työhuone ja maksaa joiltakin tunneilta palkkaa. En ole tätä kyllä paljoa ajatellut, mutta jotain voisi tehdä hallituksen pj:n työpaineelle.