Hallituksen kokous oli eilen jälleen pitkä. Kokouksen aluksi Reijo Laine selvitti Hinku-hankkeen jatkoa. Petteri Paananen selvitti L&T:n kaatopaikkahankkeen jatkoa. Nyt puheenjohtajisto ei ole enää kokoontunut vaan asiat on kerrottu koko hallitukselle. Hyvä juttu. Päätöksenteon pohjaksi kaikki saavat tietoa ja L&T järjestää huomenna lehdistötilaisuuden jossa kertoo tulevaisuuden näkymistä. Hyvä, että hallitus on saanut jutusta selvityksen joten on mahdollista vastata ihmisiltä tuleviin kysymyksiin.
2,26ha:n määräala päätettiin myydä. Samoin Lokalahdella on pientä myyntiä ja vaihtoa.
 
 
Vuokratalon rakennuttamisessa laadittava hankeselvitys, investointilaskelma ja
riskianalyysitarvitaan, joissa tulisi ottaa kantaa mm. alla oleviin seikkoihin:
1. Taustaselvitykset
a. hallituksen saatava selvitys työpaikkojen lisäystarpeesta yrityksiltä; autotehtaalta lisäksi arvio
lomautettujen paluusta vs.uusista työpaikoista. Nettolisäys.
b. Henkilöstölisäysten aikatauluarvio
c. Arvio pendelöinnistä nykytilaan perustuen (prosentuaalinen määrä nyt - pohjana laskelmaan).
Lisäksi on arvioitava se, missä laajuudessa mahdolliset uudet työpaikat täytetään Vakka-Suomen
työssäkäyntialueelta, joka ei kokemusperäisesti johda kotikunnan vaihdokseen.
2. Asuntojen määrä kaupungissa
a. Vuokra- ja omistusasuntojen määrä ja vaihtuvuus mm. kaupungin omistamissa kohteissa
3. Sorvakon alue: onko muita alueita mietitty ja onko nyt esitettävä alue paras mahdollinen ja jos
on, niin millä perusteella?
a. ratkaisun tulee olla perusteltu sijoittelultaan ja massoittelultaan
b. miten monta kern2:ä alueella kaavaillaan?
c. kuinka moneen taloon? kuinka moneen asuntoon?
d. miterr pysäköintitilat aiotaan toteuttaa / ratkaista kaavan yhteydessä?
4. Mihin yleishyödyllisiin sijoittajatahoihin tai mahdollisiin muihin sijoittajiin on oltu yhteydessä ja
mikä on ollut keskustelujen sisältö?
S. Hub ym. yritykset; mitä konkreettisesti tarkoittaa lehdissä esillä ollut yritysten osallistuminen
vuokratalohankkeeseen? Tarkoittaako se suoraa rahallista osuutta / omistuspohjan laajentamista
vai pitkäaikaisten käyttäjäsopim usten tekem istä?
7. Osana normaalia kiinteistösijoitushanketta - vaikka se olisi siis omakin - on kaavasuunnittelun
ohelia tehdä siinä määrin kohteen suunnittelua ennen, että selvitetään rakennuskohteen
investointikustannukset; lisäksi investoinnille tulee määritellä tuottovaatimus ja laskea se, että
pystyykö kaupunkitoteuttamaan hankkeen taloudellisesti kestävällä tavalla. Siihen taasen liittyy se,
että laskietaan kohteen käyttöasteesta ns. break even taso, jolla kiinteistön investointikustannukset
sekä käyttökulut pystytään kattamaan saatavasta vuokrakassavirrasta; riittäkö käyttöaste 60% vai
75% vai pitääkö olla talon täynnä? Tällöin nähdään myös se, että päästäänkö sellaiseen
vuokratasoon, joka houkuttaa asukkaita asumaan talossa, vaiylittääkö vuokrataso kaupungin
tavanomaisen tason.
8. Missä laajuudessa on selvitetty rahoituslähteitä ja niiden vaikutusta kohteen vuokratasoon sekä
kohteen jälkimarkkinaan; ARAtuella rahoitettu hanke on vuokratalo vuosikymmeniä eli sen
asuntoja ei voi myydä vapailla markkinoilla.
 
Kerrostaloyhtiön perustaminen palautettiin uuteen valmisteluun. Yllä olevalla evästyksellä.
Tämä johtaa asian käsittelyn siirtymisen salaiseksi, sillä vastaukset sisältävät yritysten sisäisiä tietoja. Toki päätös tulee olemaan julkinen, ettei kaupunkilaisten tarvitse tuijotella kaupunginlahden rantaa nähdäkseen mitä on päätetty. Päätösesityksen toinen osa jossa päätettiin antaa lupa luonnossuunnittelun kilpailutukseen, hyväksyttiin yksimielöisesti.

Nuorisotalo otetaan täksi vuodeksi Seikowin päiväkodin ja työttömien yhdistyksen käyttöön. Puutaloyhdistys haki avusta takautuvasti vuoden 2011 Pytinkien Paris tapahtumaan 15 000€ ja saman verran tämän vuoden tapahtumaan. Ainoastaan tämän vuoden tapahtumaan myönnettiin. Lisäksi päätettiin, että mm. tarkastettu tilinpäätös pitää toimittaa kaupungille.

Seuraava asia olikin sitten niin merkittävä, että päätös vaati äänestyksen ja arvonnan. Kutsunta ltk:n valittiin 1 jäsen. Esityksiä tuli Matti Karhu ja Sauli Virtanen. Äänet menivät tasan 5-5- Lasse Virtanen oli jäävi. Virtanen jr. voitti äänestyksen.

Kunnalliset ilmoitukset päätettiin yksimielisesti julkaista US:ssä ja VSS:ssä sekä Kalantiväylässä, joka ilmoittaa ilmaiseksi. Tämän vuoden käyttötalouden valtionosuudet merkittiin tiedoksi. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän eläkemaksupäätöksestä päätettiin tehdä oikaisuvaatimus. Sitten oli loppu huipennuksena byrokratiaa.