Alku byrokratian jälkeen on jälleen Sorvakon kaava ja sama päätösesitys. Laitetaan nähtäville. Sitten esitetään Pyhämaahan ja Lepäisille käynnistettäväksi ranta-asemakaava. Sitten asemakaava muutokset satamaan ja Aquivariukseen.

Kirjastoimenjohtajan virka esitetään täytettäväksi ja valitaan Suomen Lasten parlamenttiin edustaja ja varaedustaja. Sitten merkitään tiedoksi monen hallintoalueen talousarviot. Ne käsitellään varsinaisesti muiden hallintokuntien esityksien kanssa. Kalatyöryhmän mahdollinen jatkaminen esitellään kokouksessa. Samoin lausunto Varsinais-Suomen liitolle kuntarakenne uudistuksesta esitellään kokouksessa.

Sitten annetaan aiemmin tehtyjä aloitteita tiedoksi. Viime valtuustossa Javan tekemistä aloitteista 2 esitetään lähetettäväksi valmisteluun. Vannas-aloitteen päätösesitys alla.

Ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, että liitteenä oleva aloite ei täytä kuntalain ja valtuuston työjärjestyksessä sille asetettuja vaatimuksia.

Samalla kaupunginhallitus päättää, ettei aloitteen käsittelyä jatketa, vaan asia todetaan loppuun käsitellyksi sekä että kaupunginhallituksen päätöksestä ilmoitetaan aloitteen tekijälle.

 Kaupunginhallitus velvoittaa hallinto-ja kehittämiskeskuksen selvittämään aloitteen sisällöstä mahdolliset seuraavat juridiset seuraamukset sekä kaupungille mahdollisesti aiheutuvat vahingot, minkä jälkeen kaupunginhallitus päättää erikseen mahdollisista toimenpiteistään.

http://uusikaupunki.fi/poytakirjat.html