Valtiovalta on asettanut velvoitteen kunnille tehdä kuntarakenne selvityksen. N. 50 kuntaa on ilmoittanut, valtiovaltaa uhmaten, etteivät selvitystä tee. Uki on päättänyt tehdä selvitykset Laitilan ja Pyhärannan kanssa, erikseen molempien kanssa. Selvitystä Laitilan kanssa on valmisteltu ensin pienemmässä työryhmässä ja sitten isommassa n. 15 hengen, pääasiassa luottamies ryhmässä.

Selvitys tehdään hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, vaikutus kuntien yhteistoimintaan, taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista, lähidemokratian toteutumisesta, kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Selvitys etenee jatkossa siten, että nyt perustettiin 4 työryhmää kokoamaan tietoja.Näihin valittiin vain virkamiehiä, myöhemmässä vaiheessa tulevat luottamusmihet mukaan.

Työ etenee työvaliokunnan, työryhmien ja ohjausryhmän kokouksilla. Työ pitäisi edetä niin, että syyskuussa valmistelu esitetään Ukin ja Laitilan valtuustojen yhteiselle seminaarille. Nyt on sitten lähes puoli vuotta valtuutettujen esittää ettei seminaaria järjestä eikä aloiteta präkittäminen kakkojen jo ollessa housussa.

Syyskuussa  järjestetään tilaisuuksia joissa kuntalaisilla on tilaisuus sanoa mielipiteensä. Lokakuussa työvaliokunta ja ohjausryhmä hahmottavat yhteistyösopimuksen. Marras- joulukuussa sitten valtuustot päättävät mitä tehhään, tehhäänks mitä.

Selvitys maksaa arvion mukaan 24300€. Tästä maksaa valtio osan ja loput Uki ja Laitila puoliksi. Pyhäranta selvitys maksaa saman 24 300€. Tästä valtio ei maksa mitään eikä vielä ole sovittu miten kustannus jaetaan Pyhärannan kanssa.