Kemiran väylän syventämisestä on puhuttu ja suunniteltu ainakin 10-15 vuotta. Nyt se ilmeisesti on toteutumassa. Massojen läjitys paikat ovat vielä avoinna. Puhtaiden massojen läjityspaikka lienee selviö, mutta saastuneet massat ovat suunnittelussa.

Alunperin massat piti läjittää siten, että ensin läjitetään saastuneet maat ja niiden päälle puhtaat maat. Tämä taitaisi esillä olevista vaihtoehdoista olla edelleen paras. Nyt on aikomuksena tehdä Hangon saaren rantaan alue johon läjitetään saastuneet massat. Alueen suojaksi tehdään pato väylän syventämisestä tulevasta louhoksesta.

Hangon saaressa on esimerkki tällä tavoin tehdystä jätealueesta. Tämä ei ole onnistunut pitämään alueella ravinteita lukuisista  parannuksista huolimatta. Alueen korjaamiseen on mennyt kymmeniä miljoonia markkoja. Luulin alueen olevan jo kunnossa, mutta nyt on näkynyt lehdissä ympäristöviranomaisten taas vaativan parannuksia. Nyt alkaa mennä vinot pinot euroja.

Kemiran louhospato korjattiin peittämällä pato maalla ja maan sisään laitettiin pitävä kangas. Ei auttanut. Pato kaivettiin keskeltä auki ja laitettiin pitävämuovi,ja molemmin puolin betonin tapaista ainetta. Ei auttanut. Jätekasa muotoiltiin siten, että sadevedet valuvat padon ja meren väliseen kanaaliin ja kasa peitettiin puolen metrin maakerroksella. Ei auttanut. Kasaan kaivettiin muutama pohjaveteen ulottuva kaivo joihin laitettiin pumput. Vesi pumpataan jatkuvasti niin alas, että paine oli mereltä saareen. Vesien fosforipitoisuudet laskivat. Luultiin homman ratkenneen. Näin ei ilmeisesti olekaan sillä viranomaiset ovat taas vaatimassa toimenpiteitä

Kaupungin pitää nyt ehdottomasti nämä kokemukset ottaa huomioon. Kaupungilla ei ole varaa eikä mitään järkeä lähteä liikkeelle samasta kuin Kemira. Ei tehdä samoja virheitä. Turun satamassa ruoppausmassa stabilisoidaan sementin kaltaisella aineella. Ei ole kuulunut mitään muuta huonoa kuin toimenpiteen kalleus. Satama on liikelaitos ja tekee itsenäisesti päätöksiä. Tutkikaa nyt tarkkaan mitä teette. Tietoa löytyy. Älkää tehkö kaupungiin toista erittäin kallista ikuisuusprojektia.