Kokous aloitetaan kaupunginlahden rannalta myydyn tontin kauppakirjan hyväksymisellä. Seuraavaksi Sybimarin kaava. Kaava on ollut nähtävillä. Muistutuksia tullut pari. Niitä on selvennetty keskusteluilla eikä ole tarvetta kaavan muuttamiselle ja se viedään valtuuston päätettäväksi.

Kaivohuoneen vuokra-aikaa kaupunginlahden rannalla esitetään pidennettäksi 11 kuukaudella. Pyhästämaasta esitetään myytäväksi tilkku kaupungille tarpeetonta maata. Miten onnistuu? Pyhässämaassa on aiemminkin syntynyt vastaavista kansanliike.

Nuorisotalon myyntiin laittamista esitetään valtuustolle. Puutavaraa myydään 110 000€:n edestä. Kansalaisopiston sopimusneuvotteluun esitetään Matti Ankeloa. Seuraavana on hallitukselle lähetetty tiedoksi sosiaali ltk:n päättämä Vakka-Suomen perhetukikeskus hanke. Tiedoksi samainen ltk on lähettänyt myös uudistamansa strategian.

Terveystarkastajan ja puhdistamonhoitajan viroille pyydetään täyttämislupaa. Siiten Valonian Kestävän Kehityksen hankkeeseen liittyminen. Sairisten Pienviljelijä yhdistys hakee vapautusta kiinteistöverosta. 

Sitten talouden toteutuminen 8:n ekan kuukauden aikana ja talousarvoi muutokset. Siitä kopio listalta:

Talousarvioon esitetään yhteensä 3.650.000 euron lisämäärärahoja.

 

Merkittävimmät lisämäärärahaesitykset ovat 2.000.000 euroa erikoissairaanhoitoon ja 1.300.000 euroa terveyspalveluihin.

 

Yhteisötuottoarviota esitetään korotettavaksi 1.492.000 eurolla ja tuloveroa 483.000 eurolla.  


Sitten onkin enää normaaleja rituaaleja.