Kokouksen aluksi tk:n johtava lääkäri Pia Lahtinen alusti Aluesairaalan ja tk:n tulevaisuudesta. Pitkästä aikaa raikas tuulahdus terveydenhoidosta. Hänen esityksensä mukaan edettäessä meillä on hyvä ja toimiva terveysasema ottamaan vastaan sote. En referoi laajemmalti hänen alustustaan kuin pääkohdasta. Aluesairaalasta ja Maria Sofiasta muodostettaisiin yksikkö terveyskeskukseen ja käynnistettäisiin kotisairaanhoito. Erikoislääkärit jäisivät esh:n. Tämä olisi lyhyt välivaihe sillä 2017 esh ja tk yhdistetään terveydenhoidoksi.Ensi kokoukseen selvitetään asian vaatimat neuvottelu osapuolet ja valitaan neuvottelijat.

Lautakuntien päätöksistä kh käytti otto-oikeuttaan teklan päätöksestä talvikunnossapidon osalta ja palautti sen teklan uudelleen valmisteltavaksi. Mikäli sopimusta ei ehditä tehdä vuodenvaihteeseen mennessä hoidetaan katujen kunnossapito tuntityönä. Kh.n pj:n kokous menettelystä tehty kantelu siirrettiin seuraavaan kokoukseen Nikulan pyynnöstä. Vaalilautakuntien valinta poistettiin listalta. Ei pj:n määräyksestä.