Alla on Laitilan kh:ssa tänä iltana käsiteltävä lausunto maakuntakaavasta. Kovasti iloitsevat maakuntakaavassa olevista Ugia koskevista varauksista. Ovatkohan liittymässä Ugiin, kun lausuvat enemmän Ugin kuin omalta osaltaan.

6 LAUSUNTO VAKKA-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

D KH 27/2008

Varsinais-Suomen Liitto on pyytänyt Vakka-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta lausuntoja 30.4.2009 mennessä. Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 16.3.-17.4.2009 välisen ajan.

Vakka-Suomen alueen maakuntakaavatyö on käynnistynyt 2.6.2003 maakuntavaltuuston päätöksellä.

Maakuntakaavatyössä on laadittu joukko selvityksiä ja lisäksi on valtioneuvoston marraskuussa 2008 hyväksymät valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, joihin kaavan laadinta perustuu.

Vakka-Suomen maakuntakaavassa on esitetty Uudenkaupungin rannikolle tuulivoimala-alueita, joka on ympäristöystävällistä energiantuotantoa. Uudenkaupungin keskustan ympärillä on runsaasti virkistys ja retkeilyalueita, joka tukeutuu merenrantaan.

URPO-rata on ohjeellisena merkintänä.

Laitilan osalta keskustatoimintojen aluetta on laajennettu käsittämään myös valtatien eteläpuolta (Meijerin alue). Uusi suurjännitelinjavaraus kulkee Nästistä Kusnin kautta Kaariaisten ja Haaron välimaastosta Padon eteläpuolelta Kodisjoen suuntaan.

Pääosiltaan maakuntakaava noudattaa vanhaa seutukaavaa.

Valtatie 8:n kehittämistä ei ole otettu yhdeksi tavoitteeksi eikä riittävän selvästi otettu selostusosassa kantaa valtatie kahdeksan muuhun perusparannukseen kuin moottoritieosuuteen ja eritasoliittymiin.

KJ Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Vakka-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta:

 

  1. Tuulivoimala-alueiden varaaminen Uudenkaupungin ranta-alueilta on erittäin hyvä ratkaisu. Tuulivoimaloiden paikkana meren ranta-alue on otollisin kohde voimalan toiminnan kannalta. Tuulivoimaloilla osaltaan turvataan Vakka-Suomen teollisuuden energiavakaus.
  2. Laitilan keskustan kohdalla keskustatoimintojen alueen © ulottaminen merkinnällä koskemaan myös Meijerin aluetta on ratkaisu, joka parantaa Laitilan mahdollisuuksia liike- ja palvelukeskuksena.
  3. Valtatie 8:n kehittäminen pitää olla tavoitteissa sekä Vakka-Suomen maakuntakaavaosiossa että Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavaosiossa.
 •  

   

  Lisätietojen antaja:

   


   

  Tekninen johtaja Tapani Kokemäki

   

   

  puh. (02)85016309, 0500-596127

  faksi (02)856790

  sähköposti tapani.kokemaki@laitila.fi