Kansanterveyslaki säädettiin 1972. Tänä vuonna ovat 40-vuotis synttärit. Hallitus on asettanut työryhmän jonka on tarkoitus antaa raportti vuoden loppuun mennessä. Toukokuussa annetaan väliraportti jossa on vähintää 3 vaihtoehtoa. Maailma on muuttunut täysin 40:ssä vuodessa, joten uudistus on tarpeen. Tosin pieniä uudistuksia on tehty matkanvarrella.

-72 siirryttäessä nykyiseen järjestelmään meillä oli vielä kunnanlääkätijärjestelmä, joka jakoi pervitiniä ja kamferttia lähiseudulle. Nyt on liikennöinti muuttunut täysin. Se aika joka aiemmin meni matkaan syrjäkulmilta kirkonkylään riittää nykyisin menoon isoon keskukseen. Terveydenhoito on myös täysin uusissa puitteissa. Ennen parantumattomat sairaudet hoidetaan, tekoniveliä asennetaan ja elimiä siirrettään.


Terveydenhoito jakaantuu erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhoitoon. U:kissa terveyskeskuksen ovesta sisään mennessä harva tietää tai muistaa menevänsä 2:en erilliseen järjestelmään. Oikealle mennessä mennään U:kin terveyskeskukseen, johon U:kin lisäksi kuuluu 4 muuta kuntaa. Vasemmalle mennessä mennään erikoissairaanhoitoon johon kuuluu 29 kuntaa ja keskuspaikka on TYKS Turussa.  Uudessa järjestelmässä on tarkoitus tuoda nämä järjestelmät läheisempään yhteistyöhön ja uudistaa työnjako.

Uudessa järjestelmässä on myös tarkoitus sovittaa yhteen sosiaali- ja terveyshuolto. Näiden yhteensovittaminen on herättänyt jo kritiikkiä. Näillä on vain 3%:a yhteisiä asiakkaita, joten yhteensovitus tuntuu väkivaltaiselta.  Nämä eivät ole myöskään yhteisiä juuri missään maassa. Pelätään myös sosiaalipuolen rahojen käyttöä lääkärien palkkoihin. Monissa paikoissa muun kuin keikkalääkärien saanti on mennyt lähes mahdottomaksi ja tätä sitten rahoitetaan sosiaalipuolen rahoilla.

Paljon puhutaan myös Vakka-Suomen alusairaalan asemasta. Se ei kuulu varsinaisesti tähän asiaan. Se on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sisäinen asia. Siellä on puhuttu aluesairaaloiden määrän supistamisesta. Minun tietojeni mukaan se ei koske Uuttakaupungia vaan Paimiota ja Raisiota. Meidänkin sairaalan toimintaa on uudistettu ja tullaan uudistamaan. Ei ole järkevää läheskään kaikkien toimintamuotojen säilyttäminen näin lähellä TYKS:iä. Esim. leikkauksissa monet ovat sellaisia, että ne tehdään vain kerran elämässä. Ei ole kohtuutonta matkustaa tunti Turkuun ja viettää siellä 3 päivää. Tehokkuus kasvaa rytisten ja varoja voidaan suunnata terveydenhoidon kohennuksiin. Voidaan sanoa, että logistiikka ulkoistetaan potilaille. Kuljetukseen on nykyisin monet keinot ja pitkälti Kela maksaa.