Tuleva viikko on rauhallinen, ainakin siihen nähden etteivät kh ja valtuusto kokoonnu. Maanantaina on Ugissa tilaisuus kuntalaisille kouluverkko uudistuksesta ja tiistaina Kalannissa. 

Nämä tilaisuudet ovat aina olleet kiihkeitä ja kuumia tilaisuuksia. Tuskin poikkeusta tulee. Maanantaina julkistetaan konsultin ohjausryhmän avustuksella laatima selvitys. Ohjausryhmän jäsenenä selvitys on jo tuttu, ellei siihen loppuviikon ja viikonlopun aikana ole tullut merkittäviä muutoksia. Näiden kuulemistilaisuuksien jälkeen alkaa sitten oman lopullisen mielipiteen muodostaminen.

Nämä kuulemiset ovat tärkeitä tilaisuuksia. Toivottavasti nämä tilaisuudet onnistuvat. Kuntalaisten aitojen mielipiteiden tuleminen esille on tärkeää. Nyt pitäisi pisteitä keräävien kunnallispolitiikkojen ymmärtää tämä, kuunnella eikä olla suuna ja päänä oman ainoan totuuden julkituojana. Oman mielipiteen luomiseen on sitten riittävästi aikaa. 

Ohjausryhmä kokoontuu 15.10. ja tekee tai ainakin yrittää tehdä yksimielisen esityksen. Sitä sitten käsittelevät koulutus ltk, kh ja lopullisesti päättää valtuusto.

Toivottavasti saadaan aikaan päätös, jolla voidaan elää pitkälle tulevaisuuteen. Usein toistuvat repivät kouluverkko keskustelut vievät voimat koulujen pitkäjänteiseltä kehittämiseltä. Lasten saama hyvä koulutus on tärkeintä.