Opetusltk:n käsittelyssä on Seikowin päiväkodin saneeraus terveystarkastajan edellyttämällä tavalla. Hallitus haluaa nähdä tammikuun kokouksessa selvityksen hoitopaikoista ja niiden tarpeesta 6 vuoden jaksolla. Rantatontin myynti Karilaisesta esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi.

Satamankaavan hitaasta etenemisestä Sataman johtokunta on pyytänyt selvityksen. Kuultiin arkkitehdin selvitys joka annetaan Satamalle. Maankäyttöpalveluiden taksat palautettiin uuteen valmisteluun. 2 määrä-aikaista lastenhoitajan tehtävää sai täyttöluvan. Kotisairaanhoito siirretään kuntien vastattavaksi.

OAJ:n oikaisuvaatimuksesta annettiin lausunto hallinto-oikeudelle. YT-neuvotteluihin valittiin Lea Myllymäki. Lähete keskustelua neuvotteluiden linjaamisesta yt-neuvotteluun ei käyty. Sitten oli joukko selviä juttuja. Konsernitilin limiittioikeuden antamisesta Ukipolikselle siirrettiin lisäselvitykseen. Selvitetään mm. muiden osakaskuntien vastuu limiitistä.

Hallintosääntö siirrettiin. Lopuista asioista selvittiin ripeästi. Merkittiin tiedoksi Jouko Antolan ero Yardian hallituksesta ja sen puheenjohtajuudesta.