Kokous alkoi Raimo Rantasen esityksellä Ukipoliksesta. Byrokratian jälkeen aloitettiin Kalannin Palvelutalosäätiöllä. Se palautettiin uudelleen valmisteluun ja tuodaan viikon kuluttua uudelleen.

Ukin strategia esitetään valtuuston hyväksyttäväksi pienin muutoksin. Konsultti sai 34 000€ ja muut kulut päälle. Kannattiko? Noh, kaupunginhallitus, valtuusto ja johtoryhmä ovat konsulttien kanssa homman valmistelleet.

Pelastustoimen aluejako lausuntoon lisättiin ettei Ukin kustannukset saa nousta väliaikaisestikaan. Hallintosääntö siirrettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajiston valmisteluun.

Ylimääräisenä asiana merkittiin tiedoksi tilapäisen valiokunnan loppuraportti. Valtuusto asetti valiokunnan arvioimaan vuoden 2012 tilivelvollisten tekemiä vahingoja sekä vahingonkorvausten esittämistä. Valiokunta esittää valtuustolle vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2012. Sen pituinen sekin satu. Päättyy tilivelvollisten osalta onnelliselta mikäli valtuusto yhtyy valiokunnan yksimieliseen näkemykseen.